Ohlášky – 5. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. února do 11. února 2024

pondělí 5. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 6. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 8. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 9. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 11. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 10. února – 15:00 Starý Kolín

Neděle 11. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude 30.1., 13.2. a 27.2.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 4. února  – 5. neděle v mezidobí. Únorové číslo farního časopisu je v našich kostelích.

Pondělí 5. února – Památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Úterý 6. února – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Sobota 10. února – Památka sv. Scholastiky, panny.

Neděle 11. února  – 6. neděle v mezidobí.

V pondělí 5. února se koná zasedání Farní pastorační rady, začátek je v 19 hod. na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne ve středu 7. února 2024 od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

V neděli 11. února bude mši svatou v 8:00 u sv. Bartoloměje sloužit Mons. Jan Balík, generální vikář Pražské arcidiecéze. Po mši svaté zveme na kafé do farního sálu, kde Mons. Balík s Ing. Zárubou představí projekt XPlace (bytové domy).

Postní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 24. února. Povede ji otec Max Kašparů. Začátek obnovy je v 9:30 a zakončíme ji v 12:00 mši svatou u sv. Bartoloměje.

O víkendu 9.-10. března /sobota a neděle/ se koná příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství. Program přípravy se koná ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje a bude probíhat v sobotu od 9:30 do 17:00, v neděli od 14 do 17 hod. Přihlašování u p. faráře (tel.: 604 294 247)

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je od 16. prosince 2023 pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Díky naší pomoci mohou děti vystudovat a položit tak základ pro svoji budoucnost. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.