Ohlášky – 5. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. února 2017 do 11. února 2018

neděle 4. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 5. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 6. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 8. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 9. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 11. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Místo svátostní katecheze bude od 6. února 2018 série přednášek vždycky v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Přednášky jsou otevřené pro všechny, kdo mají zájem. Srdečně zveme.

Aktuality

Pondělí 5. února 2018 – památka sv. Agaty, panny a mučednice

Úterý 6. února 2018 památka Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Sobota 10. února 2018 – památka sv. Scholastiky, panny. Na ranní mši udělování svátosti pomazání nemocných.

Neděle 11. února 20186. neděle v mezidobí. Světový den nemocných.

úterý 6. února 2018 začíná série přednášek na téma Základy křesťanského životasedm darů Ducha Svatého. Přednášky vede pater Ján Halama, SVD. Začátek vždy v 17:30 v komunitním centru na faře. Po přednášce bude mše svatá v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje. Přednášky budou v úterky 6. února, 13. února, 20. února a 6. března 2018 (případně ještě 13. března 2018). Přednášky nejsou v úterý 27. února 2018 z důvodu prázdnin.

Postní duchovní obnova pro mládež z vikariátů kolínského, staroboleslavského, mladoboleslavského a kutnohorsko-poděbradského bude v sobotu 17. března 2018 v Kolíně. Hlavním přednášejícím bude liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka. Začátek v 9:45 v komunitním centru na faře.

Křížová cesta na vinici. Na první postní neděli 18. února 2018 si v případě vhodného počasí vykonáme pobožnost Křížové cesty v přírodě Na Vinici. Začátek ve 14:00 hod.

Postní duchovní obnova pro farnost – bude v sobotu 24. února 2018. Obnovu vede P. Marek Vaňuš SVD. Téma – biblický pohled na hřích člověka (kniha Genezis). V rámci obnovy bude příležitost k svátosti smíření. Začátek v 9:30 v komunitním centru na faře. Na konci obnovy budeme slavit Eucharistii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.