Ohlášky – 5. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 6. února do 13. února 2022

pondělí 7. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 8. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 9. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 10. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 11. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 12. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 13. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 12. února –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 13. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 6. února5. neděle v mezidobí. Odpoledne v 15:00 bude na faře ministrantská schůzka.

Čtvrtek 10. února – památka sv. Scholastiky, panny.

Neděle 13. února6. neděle v mezidobí.

Synoda. Druhé setkání synodní skupiny bude na faře ve čtvrtek 10. února v 19:00 hod. Srdečně zveme přihlášené i nepřihlášené. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz,  apha.cz anebo farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/.

Úmysly mší svatých, které nebyly odslouženy kvůli karanténě, budou slouženy v nejbližším volném termínu.

Vernisáž výstavy. 26. února 2022 (sobota) Vás zveme na vernisáž výstavy Pavla Šlegla pod názvem VERAIKON. Začátek je v 15:00 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. Na výstavě bude možné shlédnout převážně monotypy s tématem Veroničiny roušky. Vlastní jméno Veronika je odvozeno z řeckého vera-ikon, což je možné přeložit jako pravá podoba. Název výstavy má tedy naznačit, že autor se snaží dopátrat podoby Vykupitele, můžeme se zde ovšem zamyslet i nad zpodobením všeho viditelného i neviditelného.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely máme připravené a v průběhu týdne Vám je zašleme poštou nebo e-mailem. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.
Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Farní časopis Bartoloměj – únorové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené k odběru v našich kostelích.