Ohlášky – 5. neděle velikonoční

Program farnosti

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. května do 26. května 2019

neděle 19. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 20. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 21. 5.9:30 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 22. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 23. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 24. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 25. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 26. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. Májová pobožnost v Bořeticích (Červené Pečky) v sobotu 25. května 2019 v 18:30 hod.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Májová pobožnost – v květnu po každé mši svaté, v útercích slavnostně před večerní mši svatou u sv. Bartoloměje v 18:30.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 19. května 2019 – Koná se Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

Pondělí 20. května 2019zasedání Farní pastorační rady. Začátek v 19:00 hod. na faře.

Úterý 21. května 2019 –  vikariátní setkání kněží kolínského vikariátu. Mše svatá je v 9:30 u sv. Bartoloměje.

Pátek 24. května 2019 – ve více kostelích se koná akce Noc kostelů. U Nejsv. Trojice bude součástí programu koncert dětského pěveckého sboru Slavníkovci. U sv. Bartoloměje otevřeme výstavu Svatovítské varhany, její součástí bude také prezentace varhan u sv. Bartoloměje v Kolíně. Začátek programu je v 19:00 hod. Další vybrané kostely budou přístupné k prohlídce dle průvodce Noci kostelů, který si můžete vyzvednout v kostelích.

Neděle 26. května 2019 – 6. neděle velikonoční.

Farní den ve Vysoké. V sobotu 8. června 2019 zveme  k účasti na farním dnu, který se koná ve Vysoké (obec Suchdol). Začátek je v 10:00 v kostele. Pozvaným hostem je otec Dmytro Romanovský, kaplan z Kutné hory. Více na plakátcích.

Vigilie Seslání Ducha Svatého – V sobotu 8. června 2019 zveme k slavení vigilie Seslání Ducha Svatého – modliteb chvál. Začátek je v 19:00 hod. v klášterním kostele Nejsv. Trojice.

Neděle 9. června 2019  po mši svaté u sv. Bartoloměje cca v 9:00 hod. – zveme na představení projektu Misionář malomocných – boj proti lepře. Místo setkání – farní komunitní centrum, Brandlova 25.

11. červen 2019 (úterý)Přednáška Jany Sieberové o hospicové péči a o doprovázení umírajících a jejich rodin. Začátek v 16:00 v komunitním centru na faře.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.

Duchovní obnova před kněžským svěcením Františka Čecha. Série tří večerů s promluvou. Promluva vždy v úterý v rámci večerní mše u sv. Bartoloměje.

  • 4. 6. Mons. Artur Matuszek, farář ve Vršovicích, bývalý rektor semináře v Praze. Téma: Kněz – služebník Božího milosrdenství
  • 11. 6. R.D.  Vojtěch Eliáš, administrátor ve farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Chvaly, taky kanovník Metropolitní kapituly. Téma: Kněz – hlasatel Božího slova
  • 18.6. R.D. Krzystof Henriko, adminsitrátor farnosti Jílové. Téma: Kněz a eucharistie

22. červen 2019kněžské svěcení jáhna Františka Čecha. Začátek v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze

23. červen 2019primiční mše sv. novokněze Františka Čecha. Začátek v 15:00 v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Příspěvky na primici a primiční pohoštění můžete předávat prostřednictvím p. Elišky Zelenkové (tel.: 604440764). ||