Ohlášky – 5. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. dubna do 5. května 2024

pondělí 29. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 30. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 2. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 3. 5.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 5. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. dubna – 17:00 Starý Kolín,

Neděle 21. dubna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 28. dubna5. neděle velikonoční

Pondělí 29. dubna – památka sv. Kateřiny Sienské.

Čtvrtek 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Pátek 3. květnasvátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Neděle 5. května6. neděle velikonoční

V sobotu 4. května se koná Arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svaté Hoře. Více na plakátech.

Májové pobožnosti budou v naších kostelích po mši svaté (recitujeme nebo zpíváme litanie loretanské). V úterý večer bude májová pobožnost před začátkem mše svaté.  

Májové pobožnosti v Bořeticích a Bohuňovicích budou u místních kapliček každou sobotu od 18:30 hod.

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

 Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.