Ohlášky – 5. neděle velikonoční

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 14. do 21. května 2017

Dnes je neděle 14. května 20175. neděle velikonoční

V neděli 14. května 2017 se koná Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

 Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

Pondělí 15.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 16.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 17.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 18.5. 8:00 Nejsv. Trojice  
Pátek 19.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 20.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 21.5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích:

Sobota 20. května 2017: Bohouňovice– 18:30 májová pobožnost a mše sv. u kaple Panny Marie.

Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Úterý 16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Ve čtvrtek 18. května 2017 není mše sv. v 11:30 z důvodu konání kněžského dne v Praze !!!!

V pondělí a středa – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 21. května 20176. neděle velikonoční

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Společenství mládeže. Pozýváme mládež na setkání jednou za měsíc v sobotu v 19.00 hod na faře. Nejbližší setkání bude v sobotu 20. května 2017. Setkání povede otec Georges.

Farní den se bude konat v sobotu 27. května od 15 hod. u kaple sv. Jana Nepomuckého v Bořeticích. Program zakončíme mši sv. a májovou pobožností v 18:30 hod.

Přihlašování a registrace na celostátní setkání mládeže. Pozýváme a povzbuzujeme mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, které se koná od 15. do 20. srpna 2017. Do konce května je možné zaregistrovat se za zvýhodněný poplatek:  olomouc2017.signaly.cz/registrace

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat 2x v měsíci v sobotu v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání vede otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

Anglické večery budou v sobotu 6. a 13. května 2017.

Přednáška Tomáše Zděchovského, poslance Evropského parlamentu, o Rizikách terorizmu v Evropě v kontextu uprchlické krize bude v komunitním centru na faře v pondělí 5. června 2017 v 17:45 hod.