Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 11. února 2017 do 18. února 2018

neděle 11. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 12. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 13. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 14. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 sv. Bartoloměj
čtvrtek 15. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 16. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 17. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 18. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Místo svátostní katecheze bude nejbližší období série přednášek na téma Základy křesťanského životasedm darů Ducha Svatého. Přednášky vede pater Ján Halama, SVD. Začátek v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Po přednášce bude mše svatá v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje. . Přednášky jsou v úterky 13. února, 20. února a 6. března 2018 (případně ještě 13. března 2018). Přednášky nejsou v úterý 27. února 2018 z důvodu prázdnin. Přednášky jsou otevřené pro všechny, kdo mají zájem. Srdečně zveme.

Aktuality

Středa 14. února 2018POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného půstu

Neděle 18. února 20181. neděle v postní.

Křížová cesta na vinici. Na první postní neděli 18. února 2018 si v případě vhodného počasí vykonáme pobožnost Křížové cesty v přírodě Na Vinici. Začátek ve 14:00 hod.

Pobožnost křížové cesty v postní době. V postní době se budeme modlit pobožnost křížové cesty pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši sv. Výjimkou bude první postní neděle. Viz předešlý oznam.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Adopce na dálkupotvrzení o daru. Máme už připravené potvrzení o přijetí daru pro ty dárce, kteří ho požadovali. Vyzvednout si je mohou v sakristii u sv. Bartoloměje anebo na faře.

Postní duchovní obnova pro farnost – bude v sobotu 24. února 2018. Obnovu vede P. Marek Vaňuš SVD. Téma – biblický pohled na hřích člověka (kniha Genezis). V rámci obnovy bude příležitost k svátosti smíření. Začátek v 9:30 v komunitním centru na faře. Na konci obnovy budeme slavit Eucharistii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.