Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. února do 19. února 2022

pondělí 13. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 14. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 15. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 16. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 17. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 19. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 18. února – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 19. února – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a jejich rodičů je ve středu od 17:30 hod.

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 12. února – 6. neděle v mezidobí.

Neděle 19. února – 7. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra.

Ve farním komunitním centru je instalovaná nová výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Křížová cesta Na Vinici. Na první postní neděli dne 26. února 2023 si ve 14 hod. vykonáme křížovou cestu Na Vinici. Srdečně zveme.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.