Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. února do 24. února 2019

neděle 17. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 18. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 19. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 20. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 21. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 22. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest – středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Pátek 22. února 2019 svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Sobota 23. února 2019 – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Neděle 24. února 20197. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra – na humanitární aktivity církve.

Požehnání základního kamene pro nové komunitní centrum v Kolíně na Zálabí. V úterý 19. února 2019 požehná základní kámen komunitního centra v kostele sv. Víta na Zálabí Mons. Zdeněk Wasserbauer, pražský pomocný biskup a generální vikář Pražské arcidiecéze. Začátek slavnosti je v 15:00 hod. Srdečně zveme!

Nová výstava Tempus Fugit. V komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů. Srdečně zveme na prohlídku vždy v neděli po ranní mši.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.

Seznamte se, prosím, s prohlášením farnosti k výstavbě komunitního centra na Zálabí na stránkách farnosti anebo si můžete vzít vytištěný text z kostela.