Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 11. února do 18. února 2024

pondělí 12. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 13. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
středa 14. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Sv. Bartoloměj
čtvrtek 15. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 16. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 17. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 18. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 17. února – 15:00 Starý Kolín

Neděle 18. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude 30.1., 13.2. a 27.2.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 11. února  – 6. neděle v mezidobí.

Středa 14. únoraPopeleční středazačátek doby postní. .

Neděle 18. února  – 1. neděle postní. Odpoledne ve 14 hod. se pomodlíme pobožnost křížové cesty Na Vinici.

V úterý 13. února bude mše svatá u sv. Bartoloměje mimořádně od 18 hod. Od 18:30 se koná setkání farních rad kolínského vikariátu s Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským.

Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Na popeleční středu bude večerní mše svatá u sv. Bartoloměje v 18 hod. Bohoslužby budou také u Nejsv. Trojice v 8:00 a 11:30 hod.

Pobožnost křížové cesty se budeme obvykle modlit v pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Postní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 24. února. Povede ji otec Max Kašparů. Začátek obnovy je v 9:30 a zakončíme ji v 12:00 mši svatou u sv. Bartoloměje.

O víkendu 9.-10. března /sobota a neděle/ se koná příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství. Program přípravy se koná ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje a bude probíhat v sobotu od 9:30 do 17:00, v neděli od 14 do 17 hod. Přihlašování u p. faráře (tel.: 604 294 247)

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Děkujeme všem dárcům. V únorovém čísle farního časopisu Bartoloměj je článek o námi adoptovaných dětech.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Naše sbírka pod názvem Darujte tón na dokončení rekonstrukce varhan je ukončená. Děkujeme se srdce všem dárcům. Pokud se ještě někomu nedostalo potvrzení o daru, nebo jsme opomenuli zaslat certifikát o darované píšťale, ozvěte se prosím na faře. Děkujeme!

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.