Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. února do 20. února 2022

pondělí 14. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 15. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 17. 2.8:00 Nejsv. TrojiceXXX_
pátek 18. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 19. února –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 20. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Náboženství o jarních prázdninách nebude.

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod. Zpívání o jarních prázdninách nebude.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze v úterý 15.2. nebude.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 13. února6. neděle v mezidobí.

Neděle 20. února7. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra.

Ve čtvrtek 17.2. bude jen ranní mše v 8:00 u Nejsv. Trojice z důvodu účasti kněží na kněžském dni v Praze.

Vernisáž výstavy. 26. února 2022 (sobota) Vás zveme na vernisáž výstavy Pavla Šleg.a pod názvem VERAIKON. Začátek je v 15:00 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. Na výstavě bude možné shlédnout převážně monotypy s tématem Veroničiny roušky. Vlastní jméno Veronika je odvozeno z řeckého vera-ikon, což je možné přeložit jako pravá podoba. Název výstavy má tedy naznačit, že autor se snaží dopátrat podoby Vykupitele, můžeme se zde ovšem zamyslet i nad zpodobením všeho viditelného i neviditelného.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely máme připravené a v průběhu týdne Vám je zašleme poštou nebo e-mailem. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.