Ohlášky – 6. neděle v mezidobí

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 12. do 19. února 2017

Dnes je neděle 12. února 20176. neděle v mezidobí

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

       
Pondělí 13.2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 14.2.  8:00 Nejsv. Trojice   18:00 Nejsv. Trojice
Středa 15.2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 16.2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek  17.2. 8:00 Nejsv. Trojice   18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 18.2. 8:00 Nejsv. Trojice   18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 19.2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

 

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

 

Následující neděle 19. února 20177. Neděle v Mezidobí

V neděli 19. února 2017 je farní sbírka určena na humanitární aktivity Církve – tzv. Haléř sv. Petra.

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-sobota.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Ve čtvrtek 16.2.2017 začne série přednášek pod názvem Budování pozitivních vztahů – Jak osvobodit svoji přítomnost od vlivu minulosti. Přednášky povede každý čtvrtek v 17:45 pater Ján Halama SVD.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.