Ohlášky – 6. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. května do 12. května 2024

pondělí 6. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 7. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 8. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 9. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
pátek 10. 5.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 12. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 11. dubna – 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín

Neděle 21. dubna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude 7. května.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 5. května6. neděle velikonoční. Dnešní sbírka je na podporu pronásledovaných křesťanů.

Čtvrtek 9. květnaslavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá bude také v 18 hod. u Nejsv. Trojice.

Sobota 11. května – výročí posvěcení pražské katedrály.

Neděle 12. května7. neděle velikonoční

Májové pobožnosti jsou v naších kostelích po mši svaté (recitujeme nebo zpíváme litanie loretanské). V úterý večer bude májová pobožnost před začátkem mše svaté

Májové pobožnosti v Bořeticích a Bohuňovicích budou u místních kapliček každou sobotu od 18:30 hod.

Děkujeme paní Bohdance Čechové za několikaletou oddanou službu ve farní kanceláři a na faře jako hospodyně. V novém zaměstnání ji přejeme hojné Boží požehnání a dobré zdraví.

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem. Kurz se nekoná 8. května.

 Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.