Ohlášky – 7. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. února do 26. února 2022

pondělí 20. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 21. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 22. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 23. 2.8:00 Nejsv. Trojicexxx_
pátek 24. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 25. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 26. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 25. února – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 26. února – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a rodičů je ve středu od 17:30 hod. (od 1. března)

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 19. února – 7. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra.

Středa 22. únoraPopeleční středa – začátek postní doby. Mše sv. bude taky večer v 18 hod. u Nejsv. Trojice. Je závazný půst od masa.

Ve čtvrtek 23. února bude jen ranní mše svatá v 8 hod. Kněží potom jedou do Prahy na kněžský den.

Neděle 26. února – 1. neděle postní.

Ve farním komunitním centru je instalovaná nová výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Křížová cesta Na Vinici. Na první postní neděli dne 26. února 2023 si ve 14 hod. vykonáme křížovou cestu Na Vinici. Srdečně zveme.

Křížové cesty v postní době budou vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice (vyjma první postní neděle a Velkého pátku). Účastí na modlitbě křížové cesty je možné za  obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky (zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. Otce).

Postní duchovní obnova naší farnosti bude v sobotu 18. března od 9:30 ve farním sálu. Téma: „Duchovní vzkříšení podle Jana od Kříže“. Obnovu povede otec David Peroutka, karmelitán.

Přípravu snoubenců na přijetí svátosti manželství bud ve dnech 22.-23. dubna 2023 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Začátek bude v sobotu v 9:30.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.