Ohlášky – 7. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. února do 3. března 2019

neděle 24. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 25. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 26. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 28. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:00 Sv. Vít – Zálabí
pátek 1. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest – středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Neděle 24. února 2019 – Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra – na humanitární aktivity církve. Večer v 19:00 hod. se koná na faře redakční rada farního časopisu Bartoloměj.

Čtvrtek 28. února 2019 bude v 11:00 hod. zádušní mše svatá v kostele sv. Víta na Zálabí. Mše bude sloužená za zemřelou Soňu Francovou (90 let). Nebude proto polední mše sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Neděle 3. března 2019 – 8. neděle v mezidobí.

Sobota 30. března 2019Postní duchovní obnova farnosti. Začátek je v 9:30 v komunitním centru na faře. Součástí bude přednáška otce Matúše Kociana, faráře v Praze-Dejvicích, příležitost k svátosti smíření a mše svatá ve 12:00 hod.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

Nová výstava Tempus Fugit. V komunitním centru na faře je nainstalovaná výstava pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů. Srdečně zveme na prohlídku vždy v neděli po ranní mši.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.

Seznamte se, prosím, s prohlášením farnosti k výstavbě komunitního centra na Zálabí na stránkách farnosti anebo si můžete vzít vytištěný text z kostela.