Ohlášky – 7. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 20. února do 27. února 2022

pondělí 21. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 22. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 23. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 24. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 25. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 26. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 27. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 26. února –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 27. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 20. února7. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra. Odpoledne v 15:00 bude na faře schůzka ministrantů.

Úterý 22. únoraSvátek Stolce svatého apoštola Petra.

Středa 23. února – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Neděle 27. února8. neděle v mezidobí.

Vernisáž výstavy. 26. února 2022 (sobota) Vás zveme na vernisáž výstavy Pavla Šlegla pod názvem VERAIKON. Začátek je v 15:00 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. Na výstavě bude možné shlédnout převážně monotypy s tématem Veroničiny roušky. Vlastní jméno Veronika je odvozeno z řeckého vera-ikon, což je možné přeložit jako pravá podoba. Název výstavy má tedy naznačit, že autor se snaží dopátrat podoby Vykupitele, můžeme se zde ovšem zamyslet i nad zpodobením všeho viditelného i neviditelného.

Příprava na první svaté přijímání začne ve středu 2. března v 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely za rok 2021 máme pro Vás připravené. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.