Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. května do 28. května 2023

pondělí 22. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 23. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 25. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 26. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 27. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 27. května 15: 00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín, 18:30 Bořetice (kaple)

Neděle 28. května – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a rodičů je ve středu od 17:30 hod.

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30.

Aktuality

Neděle 21. května7. neděle velikonoční.

Pátek 26. května – památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Neděle 28. květnaSlavnost Seslání Ducha Svatého.

V neděli 21. května se koná koncert v kostele Narození Panny Marie v Červených Pečkách.

Ekumenické modlitby před slavnosti Seslání Ducha Svatého se budou konat ve farním komunitním centru ve čtvrtek 25. května v 18 hod. Srdečně zveme!

Májové pobožnosti v Kolíně budou po každé mši svaté v Nejsv. Trojici (recitované litanie) a  také zpívané v úterý před začátkem mše svaté v 18:30 u sv. Bartoloměje a tamtéž v neděli po ranní mši svaté. Večerní mše svatá v pátek bude v květnu v kostele sv. Bartoloměje, doprovázená zpěvem spolča mládeže. Po mši také mladí ze spolča zazpívají litanie.

Májové pobožnosti u kapliček v obci Červené Pečky budou v každou květnovou sobotu v 18:30 hod. 6. května – Bohouňovice, 13. května – Bořetice, 20. května – Bohouňovice, 27. května – Bořetice.

Kněžské svěcení Lukáše Hanúseka SVD se koná v sobotu 24. června 2023 v 10:00 hod. v Pezinku. Zjišťujeme předběžný zájem o společnou cestu autobusem. Prosíme, v případě vašeho zájmu zapište své jméno a příjmení do tabulky ZDE. Jedná se o předběžné zjišťování zájmu, zápis není závazný. Prosíme, abyste se vyjádřili jak nejdříve, abychom případně stihli autobus domluvit. Děkujeme.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz nebude ve dnech 17.5. a 24.5.

Ve farním komunitním centru je instalovaná nová výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Noc kostelů bude v tomto roce v pátek 2. června 2023.

První svaté přijímání dětí bude v neděli 11. června od 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023 Obsazeny jsou už všechny místa, můžete dál nahlašovat vaše děti jako náhradníky. V případě, že se místo uvolní, oslovíme Vás. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.