Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Program farnosti

  1. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. května do 20. května 2018

Dnes se koná tzv. Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

neděle 13. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 14. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 15. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 17. 5. 8:00 Nejsv. Trojice xxx
pátek 18. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 sv. Bartoloměj
neděle 20. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu. V sobotu 19.5. v 18:30 je májová pobožnost u kaple Panny Marie v Bohouňovicích.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota. Májová pobožnost – po každé mši svaté v měsíci květen (v úterý večer před mši sv.).

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

Pondělí 14.května 2018svátek sv. Matěje, apoštola.

Středa 16. května 2018 – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Sobota 19. května 2018 – při mši svaté v 10:00 hod. v katedrále sv. Víta v Praze bude biskupské svěcení Mons. Zdeňka Wasserbauera. Prosíme o modlitbu za nového biskupa.

  • V sobotu večer slavíme Vigilii Seslání Ducha Svatého. Večerní mše svatá bude v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje. Po mši následuje Modlitební večer chval. Srdečně zveme.

Následující neděle 20. května 2018 je slavnost Seslání Ducha Svatého.

Poděkování. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního dne. Děkujeme Vám všem za účast.

Sekání trávy u kostela sv. Víta na Zálabí. Ve středu 16. května v 8:00 začne, v případě dobrého počasí, sekání trávy a křoví v okolí kostela sv. Víta. Každá ochotná ruka s křovinořezem nebo jiným nářadím je vítaná.

Biřmovánínahlašování. Prosíme o závazné nahlašování se na přijetí svátosti biřmování. K dispozici je přihláška. Prosíme o dodání také křestního listu, v případě, že jste byli křtění jinde než v kolínské farnosti. V případě nejasnosti se obraťte na faráře. Brzo oznámíme čas, kdy bude probíhat bezprostřední příprava na svátost biřmování.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.