Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. května do 19. května 2024

pondělí 13. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 14. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 15. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 16. 5.8:00 Nejsv. TrojiceXXX_
pátek 17. 5.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
neděle 19. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 18. května  – 17:00 Starý Kolín

Neděle 19. května – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 12. května7. neděle velikonoční

Pondělí 13. května – památka Panny Marie Fatimské.

Úterý 14. květnasvátek sv. Matěje, apoštola.

Čtvrtek 16. květnasvátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Mše svatá bude jen ráno v 8:00 u Nejsv. Trojice z důvodu účasti kněží na kněžském dni v Praze.

Sobota 18. květnavečerní vigilie Seslání Ducha Svatého se bude slavit v 18 hod. v kostele Sv. Bartoloměje.

Neděle 19. květnaSlavnost Seslání Ducha Svatého.

V úterý 14.5. po večerní mši svaté (cca od 19:15) zveme do komunitního centra na povídání faráře Jána Halamy o jeho putování do Santiaga de Compostela.

Ve čtvrtek 16. května v 18 hod. zveme na ekumenické modlitby před letnicemi ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje.

Oprava střechy na klášteře kapucínů. Sdělujeme vám, že v období 13.5.2024 až 15.6.2024 bude v objektu kapucínského kláštera v Kolíně probíhat havarijní oprava střechy. Vzhledem k výraznému omezení parkovacích míst ve dvoře kláštera Vás žádáme, abyste v tomto období v areálu kláštera neparkovali.

Modlitby otců. Od června budou ve farním komunitním centru každé první pondělí v měsíci v 18:00 modlitby otců. Úvodní setkání bude v pondělí 3. června 2024. Srdečně Vás zveme seznámit se s touto formou modlitby a společenství otců a mužů.

Májové pobožnosti jsou v naších kostelích po mši svaté (recitujeme nebo zpíváme litanie loretánská). V úterý večer bude májová pobožnost před začátkem mše svaté

Májové pobožnosti v Bořeticích a Bohuňovicích budou u místních kapliček každou sobotu od 18:30 hod: 4.5. Bohouňovice, 11.5. Bořetice, 18.5. Bohouňovice, 25.5. Bořetice.

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

 Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.