Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Program farnosti

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. června do 9. června 2019

neděle 2. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 3. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 4. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 6. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 7. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 6.XXX11:00 Vysoká18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Pondělí 3. června 2019 – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Středa 5. června 2019 – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Neděle 9. června 2019 – Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Autobus na kněžské svěcení. Máme rezervovaný autobus na kněžské svěcení (sobota 22. červen). Prosíme o nahlašování se do pondělí 3. června 2019. Odjezd v den svěcení z Kolína do Prahy bude v 7:30 (zastávka u Nejsv. Trojice), odjezd z Prahy do Kolína bude v 13:00 hod. Cena pro dospělou osobu je 150 Kč, pro děti do 14 let – 75 Kč. Prosíme nahlašovat se u p. Hany Prachařové – č. tel.: 777693511. Můžete se také zapisovat v sakristii u sv. Bartoloměje nebo na faře (nechte na sebe tel. kontakt).

Farní den ve Vysoké. V sobotu 8. června 2019 zveme  k účasti na farním dnu, který se koná ve Vysoké (obec Suchdol). Začátek je v 10:00 v kostele. Pozvaným hostem je otec Dmytro Romanovský, kaplan z Kutné hory. Více na plakátcích. Odvoz zabezpečíme od 9 hod. u Dvouleté katolické školy (Legerova ul.) Nebude ranní mše v klášterním kostele Nejsv. Trojice.

Vigilie Seslání Ducha Svatého – V sobotu 8. června 2019 zveme k slavení vigilie Seslání Ducha Svatého – modliteb chvál. Začátek je v 19:00 hod. v klášterním kostele Nejsv. Trojice.

Neděle 9. června 2019  po mši svaté u sv. Bartoloměje cca v 9:00 hod. – zveme na představení projektu Misionář malomocných – boj proti lepře. Místo setkání – farní komunitní centrum, Brandlova 25.

11. červen 2019 (úterý)Přednáška Jany Sieberové o hospicové péči a o doprovázení umírajících a jejich rodin. Začátek v 16:00 v komunitním centru na faře.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod. Zároveň vykonáme procesí na Boží Tělo.

Duchovní obnova před kněžským svěcením Františka Čecha. Série tří večerů s promluvou. Promluva vždy v úterý v rámci večerní mše v 18:30 u sv. Bartoloměje.

  • 4. 6. Mons. Artur Matuszek, farář ve Vršovicích, bývalý rektor semináře v Praze. Téma: Kněz – služebník Božího milosrdenství
  • 11. 6. R.D.  Vojtěch Eliáš, administrátor ve farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Chvaly, taky kanovník Metropolitní kapituly. Téma: Kněz – hlasatel Božího slova
  • 18.6. R.D. Krzystof Henriko, adminsitrátor farnosti Jílové. Téma: Kněz a eucharistie

22. červen 2019kněžské svěcení jáhna Františka Čecha. Začátek v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze

23. červen 2019primiční mše sv. novokněze Františka Čecha. Začátek v 15:00 v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Příspěvky na primici a primiční pohoštění můžete předávat prostřednictvím p. Elišky Zelenkové (tel.: 604440764).

K dispozici je červnové číslo farního časopisu Bartoloměj. s=0,