Ohlášky – Boží hod vánoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. prosince do 1. ledna 2022

pondělí 26. 12.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
úterý 27. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 29. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 30. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 31. 12.8:00 Nejsv. Trojice16:00 Sv. Bartoloměj_
neděle 1. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 31. prosince – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 1. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí 10:30 Červené Pečky, 11:00 Ovčáry, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247). O vánocích katecheze nebude. Nejbližší katecheze je v programu v úterý 10. ledna 2023.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 25. prosince Boží hod vánoční.

Pondělí 26. prosince – Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka.

Úterý 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Středa 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Pátek 30. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při večerní mši svaté si manželé mohou obnovit svůj manželský slib.

Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Kostel sv. Bartoloměje bude o vánocích pro veřejnost otevřený – 25. 12., 26. 12., 31. 12. 2022 a 1. 1., 7. 1. a 8. 1. 2023 vždy v době 14.00 – 17.00 hod. Prosíme, abyste se na stránce farnosti přihlásili na hlídání kostela. Děkujeme!

V pondělí 26. prosince zveme v 16:00 do sv. Bartoloměje na Vánoční koncert města Kolína. Zpívá Cantores Cantatn a hosté. Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu varhan.

Pohřeb zesnulé paní Marie Novotné, bývalé hospodyni na faře, bude ve čtvrtek 29. prosince 2022 v 9:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Staré Boleslavi.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Adopce na dálku – I letos pokračujeme v našem projektu Adopce na dálku, v kterém prostřednictvím Arcidiecézní charity „adoptujeme“ dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí, kterým přispíváme na celoroční školné. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Chystáme Farní ples, který se bude konat v pátek 13. ledna 2023 v Městském společenském domě v Kolíně. Začátek bude v 20:00. Hraje Cimbál Praha. Vystoupí Jana Veberová, sopranistka. Slovem bude provázet Lucie Trmíková. Jsou už k dispozici vstupenky. Můžete si je zamluvit/koupit dnes (18.12.) při bohoslužbách v Kolíně, anebo v pracovní dny na těchto místech:

  • na faře, Brandlova 25
  • v Zlatnictví Jan Hora, Pražská 3
  • ve vinotéce u Tomšů, U Křižovatky 90
  •  

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.

V kostelích je připravené lednové číslo farního časopisu Bartoloměj.