Ohlášky – Květná neděle

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 9. do 16. dubna 2017

Dnes je neděle 9. dubna 2017 Květná neděle

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

Pondělí 10.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 11.4.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 12.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Zelený Čtvrtek 13.4. 18:00 Sv. Bartoloměj
Velký Pátek 14.4. 15:00 Sv. Bartoloměj
Bíla Sobota 15.4. 20:00 Sv. Bartoloměj
Velikonoční Neděle 16.4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích: Zelený Čtvrtek: 17:00 Velim, 18:00 Červené Pečky

Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Pondělí, středa – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Zpověď na Velký Pátek od 13:30 hod. Křížová cesta ve 14:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Na Velká pátek po obřadech do 21 hod. a na Bílou sobotu od 9:00 až do 20:00 bude adorace u Božího hrobu. Prosíme, abyste se zapsali na služby u Božího hrobu po hodině.

Velikonoční vigilií začínáme v sobotu 15.4. o 20:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Po skončení vigilie pozýváme na setkání a pohoštění do komunitního centra na faře. Pohostíme se tím, co si přineseme. Nezapomeňte si na Vigilii přinést také svíci na obnovení křestních slibů.

Následující neděle 16. dubna 2017Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Děkujeme Vám za pomoc při úklidu našich kostelů!

Postní almužna. Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou v roce 2017 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, které jsou umístěny vzadu v kostele sv. Bartoloměje. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným. Doporučujeme vaše prostředky věnovat na vybudování Rodinného centra sv. Zdislavy (projekt Farní charity v Kolíně), které bude od července v Kolíně v Benešové ulici. Více informací u ředitelky Farní Charity (reditelka.fch@kolin.charita.cz)

Představení obnovy kostela sv. Bartoloměje v projektu IROP. Jak je známo, farnost Kolín podala žádost do operačního programu IROP na obnovu kostela sv. Bartoloměje včetně varhan. S projektem obnovy je možné se seznámit na Květnou neděli 9.4.2017 po skončení mše sv. cca v 9:00 hod. v komunitním centru na faře. Projekt představí pan Petr Čech, stavební technik Pražského arcibiskupství spolu s p. farářem.

 

Povídaní o obřadech Svatého týdnev pondělí 10.4. v 17:45 v komunitním centru (fara) – vysvětlení obřadů jednotlivých dnů Velkého týdne. Vede: František Čech – seminarista a student Řehořovy univerzity v Římě.

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod. v kostele Nejsv. Trojice. V neděli vždy v 17.30 přede mši sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Ve středu 12.4. katecheze nebude.

Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře. Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře. Katecheze pro žáky ve čtvrtek a pátek nebudou z důvodu slavení svátků.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat vždy v sobotu v  19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání bude vést otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.frsobotu 15.4. setkání nebude.