Ohlášky – Misijní neděle – 30. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. října do 30. října 2022

pondělí 24. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 25. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 27. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 28. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 29. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 30. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 29. října – 15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 23. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 23. října Misijní neděle.  Vykonáme sbírku na misie. Od 18 hod. bude v chrámu sv. Bartoloměje Přehlídka smyčcových orchestrů (Archi Giocosi – ZUŠ Ml. Boleslav, Divertimento – ZUŠ Kutná hora, Archi – ZUŠ Kolín). Více na plakátech. Dobrovolným vstupným podpoříte také rekonstrukce varhan u sv. Bartoloměje.

Pátek 28. říjnasvátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Neděle 30. října 31. neděle v mezidobí. V noci ze soboty na pátek se mění letní čas na zimní (čas posouváme o hodinu zpátky – déle spíme). Odpoledne od 14 hod. se v Obřadní síní na Centrálním hřbitově v Kolíně koná vzpomínkové shromáždění, při kterém si připomeneme naše zesnulé.

Srdečně zveme na páteční mše v kostele Nejsv. Trojice, které doprovází schola spolča mládežeBoží děcká.

V měsíci říjnu se modlíme sv. růženec. Zveme k modlitbě růžence v rodinách i v kostelích před mší svatou, zvláště za pokoj ve světě.

Výuka náboženství začala 12. září. Přihlásit dětí na náboženství a na první svaté přijímání můžete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 7. listopadu 2022 v 19:00 na faře.