Ohlášky – neděle Krista Krále

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. listopadu do 1. prosince 2019

neděle 24. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 25. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 26. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 28. 11.8:00 Nejsv. Trojice XXX_
pátek 29. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 1. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 24. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále. Konáme účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů.

Středa 27. listopadu 2019 – akcí červená středa si připomínáme pronásledované křesťany ve světě. Symbolem je červená barva. Večer v 19:00 se sejdeme v kostele sv. Bartoloměje na modlitby za naše bratry a sestry ve víře, kteří vydávají nejvyšší svědectví své víry. Můžete si přinést svíci, nejlépe v červeném kelímku. Můžete také ve svých domovech zapálit světlo a pomodlit se za pronásledované křesťany ve světě.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se koná kněžský den na Arcibiskupství v Praze, z toho důvodu bude jen ranní mše sv. v 8:00 a nebude mše sv. v 11:30.

Vernisáž výstavy.pátek 28. listopadu v 15:00 hod. se v komunitním centru na faře koná vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ Kolín pod názvem Za onoho času.

Sobota 29. listopadu 2019 – svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní.

Biblické sdílení jako příprava na Vánoce. Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 19:00 hod. začneme duchovní obnovu formou 4 setkání nad biblickými texty. Setkání se koná na faře. Další setkání budou 5., 12. a 19. prosince. Srdečně zveme.

Mikulášská besídka. V neděli 1. prosince 2019 v 15:00 zveme rodiče a děti na Mikulášskou besídku do komunitního centra na faře. Program připraví spolčo naší mládeže.