Ohlášky – Neděle Krista Krále

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. listopadu do 3. prosince 2023

pondělí 27. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 30. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 1. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 12.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 2. prosince  – 15:00 Starý Kolín, 15:00 Jindice

Neděle 3. prosince – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 26. listopadu  – slavnost Ježíše Krista Krále. Ministranty zveme na ministrantské spolčo v 14:00 na faře.

Čtvrtek 30. listopadusvátek sv. Ondřeje, apoštola.

Neděle 3. prosince  – 1. neděle adventní. Vykonáme sbírku do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Volby do Farní pastorační rady. neděli 26. listopadu při bohoslužbách proběhnou v naší farnosti volby do Farní pastorační rady. Hlasovací lístky dostanete po bohoslužbách, je akt volby je třeba na místě.

Červená středa je připomínka pronásledovaných za víru. Ekumenické setkání a modlitby budou v chrámu sv. Bartoloměje ve středu 29. listopadu od 18:00 hod.

Adventní trhy. Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici zve na adventní trhy – ve čtvrtek 30.11. od 13 do 17 hod. a v pátek 1.12. od 8 do 14 hod.

V sobotu 2. prosince bude adventní mše v Jindicích v 15:00 hod.

Roráty. Také v tomto roce budeme mít v době adventní rorátní mše svaté každé úterý a čtvrtek v 6:30 v kostele sv. Bartoloměje. Zvlášť srdečně zveme děti na úterní roráty. Po mši bude snídaně na faře.

Adventní duchovní obnova farnosti bude v sobotu 9. prosince od 9:30 ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu zakončíme ve 12 hod. mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu povede otec Josef Čunek SJ.

V neděli 10. prosince od 14:00 zveme na Mikulášské představení ve farním sále. Zveme děti i rodiče.

Večer modliteb chvál, které povede kolínské spolčo mládeže, bude v pátek 15. prosince v 19:00 v kostele sv. Víta na Zálabí. Předcházet je bude mše svatá na stejném místě od 18 hod.

Dedikace oltáře.neděli 17. prosince v 10:00 zveme na slavnost dedikace (posvěcení) oltáře v chrámu sv. Bartoloměje. Mší svatou s obřadem dedikace bude slavit Mons. Jan Graubner, pražský arcibiskup.

Výstavu obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA můžete vidět vždy po nedělní ranní mši svaté do konce prosince 2023.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples 2024. Milí farníci, připravujeme další farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024.

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.