Ohlášky – neděle Křtu Páně

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 8. do 15. ledna 2017

Dnes je neděle 8. ledna 2017Slavnost Křtu Páně

Bohoslužby:    08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

8:00 11:30 18:00
Pondělí 9.1. 11:00 sv. Bartoloměj
Úterý 10.1. Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Středa 11.1. Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice  –
Čtvrtek 12.1. Nejsv. Trojice
Pátek 13.1. Nejsv. Trojice  – Nejsv. Trojice
Sobota 14.1. Nejsv. Trojice  – Nejsv. Trojice
Neděle 15.1. Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí Nejsv. Trojice

 

Pondělí – 11:00 pohřeb + otce Bedřicha Blažka v kostele sv. Bartoloměje

Toto pondělí je jen jedna mše svatá!!!

Středa – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Čtvrtek  – jen večerní mše z důvodu účastí kněží na kněžském dnu v Praze.

Následující neděle 15. ledna 20172. neděle v mezidobí

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. přede mši sv.

Koledníci Tříkrálové sbírky. V Kolíně budeme mít koledníky Tříkrálove sbírky ještě v neděli 8.1. po ranních mších.

Příprava pohřbu otce Blažka. Vzhledem k pondělnímu pohřbu jsme se rozhodli udělat přípravy ještě dnes, tj. v neděli 8.1. o 13:30. Prosíme několik dobrovolníků o pomoc k přípravě kostela a komunitního centra.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Projekt IROP v kostele sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). V rámci projektu bychom chtěli doladit vše, co už je udělané. Zvláště nás zajímají pohledy na oltáře, sochy apod. Prosíme proto o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci.