Ohlášky – neděle Křtu Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 9. ledna do 16. ledna 2022

pondělí 10. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 11. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 12. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 13. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 14. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 15. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 16. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 15. ledna –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 16. ledna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí a středu od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Nejbližší katecheze bude 11. ledna.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře. Nejbližší modlitební večer bude 13. ledna.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 9. lednaSvátek Křtu Páně – končí se doba vánoční.

Neděle 16. ledna2. neděle v mezidobí. V 15:00 bude na faře schůzka ministrantů.

Povánoční úklid. V úterý 11. ledna od 14 hodiny budeme v kostele sv. Bartoloměje uklízet vánoční výzdobu a stromky. Srdečně zveme.

Tříkrálová sbírka vyhlášena Charitou ČR probíhá od 1. do 16. ledna. Koledníky potkáme v ulicích našeho města a obcí a můžeme podpořit charitní akci také online nebo přes QR kód. Více na: www.trikralovasbirka.cz V online formuláři, prosíme, označte, že chcete podpořit Farní charitu Kolín, VS: 023. V modlitbách pamatujme na děti a dospělé, kteří budou v tomto roce koledovat.

Synoda. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz,  apha.cz anebo farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/

Adopce na dálku. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na projekt adopce na dálku. Spolu jste přispěli 43.300 Kč. Díky tomu jsme mohli podpořit děti: Nikitha M., Nevan Gras, Jenelia Rodrigues a Dhanya Balachandra Gouda z Indie, Joshua Okello z Ugandy a nově také Dariu z Běloruska. Díky vašim příspěvkům je pro děti zabezpečené roční školné. Protože jsme vybrali o něco víc, děti a jejich rodiny dostanou také vánoční/novoroční dárky.

Venkovní betlém jsme nainstalovali na parkánu u chrámu sv. Bartoloměje. Sochy v betlémě jsou zapůjčeny od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova v okresu Šumperk. V neděli 9. ledna je betlém vystaven naposled. Otevřen je do 19:00 hod. V pondělí se půjčené sochy vrací zpět do Pradědovy Galerie v Jiříkově. Více o betlémě ve farním časopisu Bartoloměj nebo na stránce farnostkolin.cz/betlem

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.
Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.

Časopis Nezbeda – lednové číslo křesťanského časopisu pro děti je připravené k odběru v našich kostelích. Za příspěvek na předplatné časopisu děkujeme.