Ohlášky – Neděle Nejsv. Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. května do 26. května 2024

pondělí 27. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 30. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
pátek 31. 5.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 2. 6.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 1. června  – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 2. června – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude 28.5.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 26. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice.

Čtvrtek 30. květnaslavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Mše svatá bude také v 18 hod. u Nejsv. Trojice.

Pátek 31. května – svátek Navštívení Panny Marie.

Sobota 1. června – památka sv. Justína, mučedníka.

Neděle 2. červnaPrvní svaté přijímání.

První svaté přijímání budeme slavit v neděli 2. června v 10 hod. u Sv. Bartoloměje. Zároveň vykonáme procesí na Boží Tělo. Zpověď dětí a jejich rodin bude v sobotu od 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Potom bude následovat příprava oltáříků na procesí. Prosíme rodiče dětí o přinesení květů z vašich zahrad na vyzdobení oltáříků a také přípravu okvětních lístků pro děti na procesí.

pátek 31. května v 16 hod. Vás zveme do farního komunitního centra u sv. Bartoloměje na otevření výstavy obrazů Vladimíra Jana Hnízdy pod názvem Mezi nebem a zemí. Výstava je připravena ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně.

Kněžské svěcení a primice bratra Mariána Petra Šárovce OFMCap. V sobotu 8. června 2024 v 11 hod. bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Praze na Strahově vysvěcen na kněze náš farník bratr Marián Petr Šárovec. Primiční mši svatou bude mít v neděli 9. června 2024 v 11 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Více zde: https://knezske-sveceni-a-primice-marian-petr-sarovec.webnode.cz/

Modlitby otců. Od června budou ve farním komunitním centru každé první pondělí v měsíci v 18:00 modlitby otců. Úvodní setkání bude v pondělí 3. června 2024. Srdečně Vás zveme seznámit se s touto formou modlitby a společenství otců a mužů.

Oprava střechy na klášteře kapucínů. Sdělujeme vám, že v období 13.5.2024 až 15.6.2024 bude v objektu kapucínského kláštera v Kolíně probíhat havarijní oprava střechy. Vzhledem k výraznému omezení parkovacích míst ve dvoře kláštera Vás žádáme, abyste v tomto období v areálu kláštera neparkovali.

Májové pobožnosti jsou v naších kostelích po mši svaté (recitujeme nebo zpíváme litanie loretánská). V úterý večer bude májová pobožnost před začátkem mše svaté

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

 Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.

Farnost Český Brod nabízí volné místa na letním táboře v Chotěborkách. Více informací zde: https://farnostcbrod.cz/blog_clanek.php?clanek=8148