Ohlášky – neděle Seslání Ducha Svatého

Program farnosti

Neděle Seslání Ducha Svatého – Letnice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 20. května do 27. května 2018

neděle 20. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 21. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 22. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 23. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 24. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 25. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 26. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 13:00 sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 27. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu. V sobotu 26.5. 2018 v 18:30 je májová pobožnost u kaple sv. Jana Nepomuckého v Bořeticích.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota. Májová pobožnost – po každé mši svaté v měsíci květen (v úterý večer před mši sv.).

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod. Příprava na biřmování po skončení spolča cca v 20:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

Čtvrtek 24. května 2018 – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sobota 26. května 2018 – památka sv. Filipa Neriho, kněze. V sobotu v 13:00 slaví romské děti první svaté přijímání v kostele sv. Víta na Zálabí.

Následující neděle 27. května 2018 je slavnost Nejsvětější Trojice.

Noc kostelů. V rámci noci kostelů vystoupí v pátek 25. května 2018 v 20:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje smyčcový orchestr Archi. Srdečně zveme.

Výstava Ecce homo. Srdečně zveme na vernisáž výstavy Ecce homo, která se bude konat v komunitním centru na Brandlově ulicu (fara) 7. června 2018 v 18:00 hod. Srdečně zveme.

Reynek / slova a obrazy z Petrkova. Zveme srdečně na program Lucie Trmíkové, Jana Nebeského a spol., na setkání s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka, hudbou Martina Dohnala a fotografiemi Bohdana Holomíčka. V komunitním centru (fara) ve čtvrek 14. června 2018 v 19:00 hod.

Biřmovánípříprava. Příprava na biřmování mládeže už začala. Koná se vždy v pátek v 20:00 hod. na faře. Prosíme, abyste přinesli svoji přihlášku. Prosíme o dodání také křestního listu, v případě, že jste byli křtění jinde než v kolínské farnosti. V případě nejasnosti se obraťte na faráře.

Sekání trávy u kostela sv. Víta na Zálabí. Ještě stále potřebujeme pomoc při úklidu okolo kostela sv. Víta. Prosíme o nabídnutí své pomoci (jaký druh pomoci, jaké nářadí máte a kdy můžete přijít pomoci).

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii v klášteře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.