Ohlášky – Neděle Seslání Ducha Svatého

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. května do 26. května 2024

pondělí 20. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 21. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 22. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 23. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Červené Pečky
pátek 24. 5.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 25. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 26. 5.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 25. května  – 15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín, 18:30 Bořetice – mše sv. a májová pobožnost.

Neděle 26. května – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude 28.5.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 19. květnaSlavnost Seslání Ducha Svatého.

Pondělí 20. května – památka Panny Matky Církve.

Čtvrtek 23. květnasvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Neděle 26. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice.

Žehnání varhan. V neděli 26. května v 10:00 při mši svaté u sv. Bartoloměje slavnostně posvětí nové varhany Mons. Jan Baxant, emeritní litoměřický biskup. Mši svatou doprovodí Cantores Cantant (Vierne – Missa solenelle) a na varhany bude hrát Přemyslav Kšica. Očekáváme velký počet hostů. Proto prosíme hospodyňky o napečení buchty. Pomoc při recepci po mši svaté je vítána.

V sobotu 25. května v 9:00 uděláme v kostele sv. Bartoloměje úklid.

Modlitby otců. Od června budou ve farním komunitním centru každé první pondělí v měsíci v 18:00 modlitby otců. Úvodní setkání bude v pondělí 3. června 2024. Srdečně Vás zveme seznámit se s touto formou modlitby a společenství otců a mužů.

Oprava střechy na klášteře kapucínů. Sdělujeme vám, že v období 13.5.2024 až 15.6.2024 bude v objektu kapucínského kláštera v Kolíně probíhat havarijní oprava střechy. Vzhledem k výraznému omezení parkovacích míst ve dvoře kláštera Vás žádáme, abyste v tomto období v areálu kláštera neparkovali.

Májové pobožnosti jsou v naších kostelích po mši svaté (recitujeme nebo zpíváme litanie loretánská). V úterý večer bude májová pobožnost před začátkem mše svaté

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

 Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.