Ohlášky – neděle Seslání Ducha Svatého

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 4. do 11. června 2017

Dnes je neděle 4. června 2017Seslání Ducha Svatého

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí 5.6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 6.6.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 7.6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 8.6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
Pátek 9.6.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 10.6.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 11.6. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Pondělí 5.6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 8.6.svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Následující neděle 11. června 2017Nejsvětější Trojice

 

V pondělí, středa a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře). První sv. přijímaní bude v neděli 11.6. 2017 v 9:30 v kostele sv. Víta na Zálabí.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Katecheze pro děti a dospělé končí v tomto týdnu (5.-10. červen).

Přednáška Tomáše Zděchovského, poslance Evropského parlamentu, o Rizikách terorizmu v Evropě v kontextu uprchlické krize bude v komunitním centru na faře v pondělí 5. června 2017 v 17:45 hod.

Noc kostelů. V pátek 9. června 2017 je v celé republice Noc kostelů. V rámci toho bude mít otec Georges Makonzo Mondo přednášku o Církvi v Kongu. Začátek ve 20:00 hod. v komunitním centru na faře. V klášterním kostel Nejsv. Trojice bude meditační pásmo od 19:00 hod. Ostatní program je možné vidět na stránce nockostelu.cz

Koncert v rámci festivalu Kmochův Kolín. V sobotu 10.6. 2017 v 20:00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje koncert – Sobotní nocturno.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat 2x v měsíci v sobotu v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Nejbližší setkání bude 3.6. a 10.6. Setkání vede otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

 Společenství mládeže. Pozýváme mládež na setkání jednou za měsíc na faře. Nejbližší setkání bude v pátek 30. června 2017 v 19:00 hod. Setkání povede otec Georges.

Přihlašování a registrace na celostátní setkání mládeže. Pozýváme a povzbuzujeme mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, které se koná od 15. do 20. srpna 2017. Do konce června je možné zaregistrovat se za výhodnější poplatek:  olomouc2017.signaly.cz/registrace