Ohlášky – Neděle Svaté rodiny

Program farnosti

Neděle Svaté rodiny

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. prosince 2018 do 6. ledna 2019

neděle 30. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 31. 12. 08:00 Nejsv. Trojice 16:00 Sv. Bartoloměj
úterý 1. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
středa 2. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 3. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 4. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. Rozpis bohoslužeb o Vánocích viz na nástěnkách anebo na stránkách farnosti.

Pravidelný program

Sv. zpověď – středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Vyučování náboženství začne v týdnu od 7. ledna 2018.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. Nejbližší katecheze bude v úterý 8. ledna 2018.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Nejbližší modlitební setkání bude ve čtvrtek 3. ledna 2018.

Aktuality

Pondělí 31. prosince 2018 – sv. Silvestr, závěr kalendářního roku – poděkování Bohu za uběhlý rok.

Úterý 1. ledna 2019 –slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek.

Středa 2. ledna 2019 – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. .

Neděle 6. ledna 2019slavnost Zjevení Páně. Odpoledne v 16:00 je na Karlově náměstí v Kolíně program Tříkrálové sbírky.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost přístupný 25., 26., 31. prosince a také 1. a 6. ledna v době od 14. do 17. hodiny. Prosíme Vás o zapsání se na hlídání v kostele. Pomůže nám, když se zapíšete alespoň na jednu hodinu v rámci celého programu.

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 21. ledna 2018 v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Výstava historických fotografií kolínského betlému. V komunitním centru na faře je nainstalována nová výstava historických fotografií kolínského betlému. Výběr fotografií připravil Jaroslav Pejša ze státního okresního archivu v Kolíně. Srdečně zveme prohlédnout si výstavu každou neděli po skončení ranní nedělní mše (cca v 9 hod.).

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. Děkujeme všem, kteří přispěli i v tomto roce do společného projektu!

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.