Ohlášky – Neděle Svaté Rodiny

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. prosince 2021 do 2. ledna 2022

pondělí 27. 12.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 12.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 30. 12.8:00 Nejsv. Trojice10:00 Sv. Vít (pohřeb)_
pátek 31. 12.8:00 Nejsv. Trojice16:00 Sv. Bartoloměj_
sobota 1. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 1. ledna –  8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Ovčáry, 17:00 Nová Ves.

Neděle 2. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí a středu od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Nejbližší katecheze bude 11. ledna.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře. Nejbližší modlitební večer bude 13. ledna.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 26. prosinceSvátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Jozefa. Manželé si obnoví své manželské sliby. Svátek sv. Štěpána, mučedníka se v tomto roce neslaví.

Pondělí 27. prosincesvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Úterý 28. prosince – svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Sobota 1. lednaslavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek.

Neděle 2. ledna2. neděle po Narození Páně.

Vánoční koncert  – bude v neděli 26. prosince v 16:00 v chrámu sv. Bartoloměje. Na koncertě vystoupí pěvecký sbor Cantores Cantant a pozvání sólisté. Koncert je v režimu O-N (je třeba mít potvrzení o očkování anebo prodělání nemoci). Dobrovolné vstupné je určeno na podporu obnovy varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Chrám sv. Bartoloměje bude o svátcích otevřený pro veřejnost 1. a 2. ledna, vždy od 14. do 17. hod. Prosíme, abyste se zapsali na hlídání.

Adopce na dálku. Také v tomto roce pokračujeme v našem farním projektu Adopce na dálku. Naše spolu sebrané dary posíláme prostřednictvím Arcidiecézní charity na školné pro 6 dětí v Asii a Africe. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoji jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci již adresy máme.

Synoda. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz a a apha.cz.

Venkovní betlém jsme nainstalovali na parkánu u chrámu sv. Bartoloměje. Sochy v betlémě jsou zapůjčeny od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova v okresu Šumperk. Otevřen je každý den do 19:00 hod. Na Štědrý den bude otevřeno do 24:00 hod. Více o betlémě ve farním časopisu Bartoloměj nebo na stránce farnostkolin.cz/betlem

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.
Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.