Ohlášky – Neděle Svaté rodiny

Program farnosti

Neděle Svaté rodiny – konec občanského roku

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 31. prosince 2017 do 7. ledna 2018

neděle 31. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 1. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
úterý 2. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 3. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 14:30 Sv. Bartoloměj – pohřeb
čtvrtek 4. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 5. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj    9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 7. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle Vánočního programu.

Pravidelný program

Ve středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství a Katecheze pro dospělé v tomto týdnu nejsou.

Aktuality

pondělí 1. ledna 2018 slavíme slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Úterý 2. ledna 2018 – památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Středa 3. ledna 2018 – ve 14:30 se u sv. Bartoloměje koná zádušní mše za zemřelého Petra Hlavatého, vedoucího pěveckého sboru Cantores Cantant. Mši svatou bude celebrovat J.E. kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup. Mši sv. doprovodí kolínský sbor Cantores Cantant s Mozartovým Requiem.

Sobota 6. ledna 2018slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek.

Neděle 7. ledna 2018Svátek Křtu Páně.

Tříkrálová sbírka 2018 proběhne ve dnech od 2. do 7. 1. prosíme všechny ochotné, aby se hlásili buď osobně Lucii Růžkové Rybárové nebo na telefon 773369552. Společně budeme koledovat zejména od pátku 5.1. do neděle. V sobotu a neděli bude možnost koledovat na vesnicích. Letošní sbírka v naši farnosti bude určena na stavbu Komunitního centra na Zálabí. V sobotu 6.1. od 17 hodin proběhne na Karlově náměstí tříkrálové setkání, koledníky přivítá pan starosta a zahraje pan Petr Nobilis a skupina Awaken.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený o Vánocích v dnech 25., 26., 31. prosince 2017 a také 1. ledna 2018 v době od 14 do 17 hodiny.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.