Ohlášky – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 31. března do 7. dubna 2024

pondělí 1. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí_
úterý 2. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 3. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 4. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 5. 4.8:00 Nejsv. Trojice _18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 7. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Pondělí 1. dubna – 9:30 Pňov-Předhradí, 11:00 Starý Kolín, 11:00 Ovčáry

Sobota 6. dubna – 17:00 Starý Kolín

Neděle 7. dubna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 31. března  – Neděle Zmrtvýchvstání Páně. V noci se mění zimní čas na letní.

Neděle 7. dubna  – 2. Neděle Velikonoční – Božího milosrdenství.

Velikonoční koncert. V neděli 31.3. Vás zveme do chrámu sv. Bartoloměje na velikonoční koncert města Kolína. Zazní Malá slavnostní mše Gioachina Rossiniho. Vystoupí Cantorest Cantant a hosté. Začátek je v 18 hod.

Ve čtvrtek 4. dubna zveme na adoraci a modlitby za kněze od 10:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Modlitby chvál. Spolčo mládeže Vás srdečně zve na Todos chvály v pátek 12. dubna 2024 od 19 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Od 18 hod. bude na stejném místě mše svatá.

Sbírka potravin. V sobotu 13. dubna se koná celostátní sbírka potravin. Farní charita bude mít své stanoviště v obchodě Penny na Ovčárecké ulici. Sbírka probíhá od 8 do 18 hod. Dobrovolníci jsou vítání. Více na plakátě a na stránkách Farní charity a farnosti.

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

Naše sbírka pod názvem Darujte tón na dokončení rekonstrukce varhan je ukončená. Děkujeme se srdce všem dárcům. Pokud se ještě někomu nedostalo potvrzení o daru, nebo jsme opomenuli zaslat certifikát o darované píšťale, ozvěte se prosím na faře. Děkujeme!

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.