Ohlášky – slavnost Krista Krále

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. listopadu do 28. listopadu 2021

pondělí 22. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 23. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 25. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 26. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 27. listopadu –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 28. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 21. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále.

Pondělí 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny  mučednice.

Středa 24. listopadu – památka sv. Ondřejej Dunc Laca, kněze a druhů, mučedníků.

Neděle 28. listopadu 1. neděle adventní.

Farní pastorační rada má své zasedání v pondělí 22. listopadu 2021. Začátek je v 19:00, místo setkání – na faře.

Červená středa 24. listopadu v 18 hod. si v kostele sv. Bartoloměje společnou modlitbou připomeneme pronásledované za víru. Jde o celosvětovou akci, do které se zapojujeme i v naší farnosti. Srdečně zveme. Červené svíčky s sebou.  

V sobotu 27.11. Vás zveme na výrobu adventních věnců. Začátek je v 10:00 ve farním komunitním centru. Věnce se budou prodávat na první adventní neděli za dobrovolný příspěvek. Výnos je určen na obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Adventní trhy v Dvouleté katolické střední a mateřské škole se budou konat ve čtvrtek 25.11.2021 od 12 do 17 hod. a v pátek 26.11.2021 od 8 do 14 hod v areálu školu na Legerově ulici.

Odpustky pro duše v očistci – V měsíci listopadu je možno libovolných 8 dnů získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 22.10.2021 se rozšířila možnost získat odpustky pro duše zemřelých na celý listopad. Plnomocný odpustek může být pro užitek věřících přenesen na jiných až osm dnů v rámci měsíce listopadu, (libovolných 8 dnů v daném měsíci), nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí, které bylo naplánované na 7. prosince, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace překládá na březen r. 2022. Program bude upřesněn.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz.