Ohlášky – slavnost Největější Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. června do 19. června 2022

pondělí 13. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 14. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Nejsv. Trojice
středa 15. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 16. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice18:00 Červené Pečky
pátek 17. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 19. 6.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 18. června – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 19. června – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí,  středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Poslední katecheze před prázdninami bude v úterý 14.6.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 12. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice. Koná se sbírka na obnovu kostela Nejsv. Trojice.

Čtvrtek 16. června – Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek. Večerní mše svatá je v 18:00 v Červených Pečkách.

Neděle 19. června 12. neděle v mezidobí.

Pozvání na fotbalový zápas. Farnost Český Brod nás zve na fotbalový zápas mezi farnostmi Český Brod a Kolín na neděli 12. června 2022 v 15:00. Místo zápasu je Hradišťko u Kerska. Hrát může kdokoliv a v každém věku od 7 let výš. Zájemci o reprezentování naší farnosti ať se hlásí u trenéra mužstva Filipa Dvořáka na tel. 728 184 882 nebo e-mail: riki_f@email.cz Fanoušci jsou na zápasu vítání.

První svaté přijímání dětí bude v neděli 19. června 2022 v 10:00 u sv. Bartoloměje. Slavnost bude spojena s procesí na Boží Tělo. Prosíme, abyste dětem připravili okvětní lístky. Zpověď dětí a rodin dětí bude v sobotu 18. června od 16:30 v kostele Nejsv. Trojice. Nebudou dopolední mše na vesnicích. Srdečně zveme k účasti na slavnosti prvního svatého přijímání a procesí na Boží Tělo.

V úterý 21. června bude slavená mše svatá s poděkováním za 50 let života a 25 let kněžství otce Jana Halamy. Mše svatá začne v 18:30 u sv. Bartoloměje. Po mši svaté jste zváni na pohoštění ve farním sálu.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Modlitby za mír na Ukrajině. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele na stránce farnosti: https://www.farnostkolin.cz/adorace-modlitby-za-pokoj-a-ukonceni-valky-na-ukrajine/ Využijme ten čas na osobní modlitbu, a zapojme se do řetězí modliteb za pokoj.

Sbírka potravin – vyhlašujeme průběžnou sbírku potravin a hygienických potřeb. Sběrné místo je v kostele Nejsv. Trojice pod kůrem. Sbírka bude průběžně předávaná do komunitního centra Farní charity na Zálabí. Prosíme o trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Sbírka je určená rodinám z Ukrajiny. Co je aktuálně nejvíce potřeba zjistíte na stránce https://kolin.charita.cz/.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Zůstává posledních pár volných míst. Neváhejte a přihlaste se. Přihláška ZDE.

Celostátní setkání mládeže se koná v Hradci Králové 9. – 14. srpna 2022. Přihlaste se zde.