Ohlášky – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. června do 12. června 2022

pondělí 6. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 7. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Nejsv. Trojice
středa 8. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 9. 6.8:00 Nejsv. TrojiceXXX_
pátek 10. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 6.8:00 Nejsv. Trojice09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 11. června – 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 12. června – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí,  středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Příprava na první svaté přijímání – středa 17:30

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude 31.5 a 7.6.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 5. červnaSlavnost Seslání Ducha Svatého.

Pondělí 6. června – Památka Panny Marie, Matky církve.

Čtvrtek 9. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Sobota  11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Neděle 12. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice. Koná se sbírka na opravu kostela Nejsv. Trojice.

Ve čtvrtek 9. června se koná v Arcibiskupství pražském kněžský den, z toho důvodu bude mše svatá jen ráno v 8:00.

V sobotu 11. června bude ve farním komunitním centru příprava snoubenců, začátek je v 9:30.

Pozvání na fotbalový zápas. Farnost Český Brod nás zve na fotbalový zápas mezi farnostmi Český Brod a Kolín na neděli 12. června 2022 v 15:00. Místo zápasu je Hradišťko u Kerska. Hrát může kdokoliv a v každém věku od 7 let výš. Zájemci o reprezentování naší farnosti ať se hlásí u trenéra mužstva Filipa Dvořáka na tel. 728 184 882 nebo e-mail: riki_f@email.cz

První svaté přijímání dětí bude v neděli 19. června 2022 v 10:00 u sv. Bartoloměje. Slavnost bude spojena s procesí na Boží Tělo. Prosíme, abyste dětem připravili okvětní lístky.

V úterý 21. června bude slavená mše svatá s poděkováním za 50 let života a 25 let kněžství otce Jana Halamy. Mše svatá začne v 18:30 u sv. Bartoloměje. Po mši svaté jste zváni na pohoštění ve farním sálu.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Pozor ZMĚNA!!! Chrám sv. Bartoloměje je uzavřen veřejnosti až do poloviny června, kvůli probíhající rekonstrukci. Mše svaté jsou v obvyklých časech v kostele Nejsv. Trojice.

Modlitby za mír na Ukrajině. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele na stránce farnosti: https://www.farnostkolin.cz/adorace-modlitby-za-pokoj-a-ukonceni-valky-na-ukrajine/ Využijme ten čas na osobní modlitbu, a zapojme se do řetězí modliteb za pokoj.

Sbírka potravin – vyhlašujeme průběžnou sbírku potravin a hygienických potřeb. Sběrné místo je v kostele Nejsv. Trojice pod kůrem. Sbírka bude průběžně předávaná do komunitního centra Farní charity na Zálabí. Prosíme o trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Sbírka je určená rodinám z Ukrajiny. Co je aktuálně nejvíce potřeba zjistíte na stránce https://kolin.charita.cz/.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Zůstává posledních pár volných míst. Neváhejte a přihlaste se. Přihláška ZDE.

Celostátní setkání mládeže se koná v Hradci Králové 9. – 14. srpna 2022. Přihlaste se zde.