Ohlášky – Zmvrtvychvtání Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. dubna do 24. dubna 2022

pondělí 18. 4.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí_
úterý 19. 4.__18:30 Nejsv. Trojice
středa 20. 4.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 21. 4.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 22. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 4.8:00 Nejsv. Trojice09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Pondělí 18. dubna – 9:30 Pňov-Předhradí, 11:00 Ovčáry, 11:00 Starý Kolín

Sobota 23. dubna – 17:00 Starý Kolín

Neděle 24. dubna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v  středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Příprava na první svaté přijímání – středa 17:30

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. V úterý 19. dubna není.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 17. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně. Začíná Velikonoční oktáv. Dnes v 18:00 je v chrámu sv. Bartoloměje Velikonoční koncert – Stabat Mater od Antonína Dvořáka. Srdečně zveme. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na obnovu chrámových varhan.

Neděle 24. dubna2. neděle Velikonoční – Božího milosrdenství.

Děkujeme Vám všem, kteří jste pomohli uklidit, vyzdobit a připravit kostely na Velikonoční svátky.

Pozor ZMĚNA!!! Po Velikonocích (od úterý 19.4) bude chrám sv. Bartoloměje uzavřen veřejnosti až do poloviny června, kvůli probíhající rekonstrukci. Mše svaté budou v obvyklých časech v kostele Nejsv. Trojice. V úterý ráno mše svatá nebude.

Modlitby za mír na Ukrajině. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele na stránce farnosti: https://www.farnostkolin.cz/adorace-modlitby-za-pokoj-a-ukonceni-valky-na-ukrajine/ Využijme ten čas na osobní modlitbu, a zapojme se do řetězí modliteb za pokoj.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.). Výdej pomoci je stanoven na úterý a čtvrtek, jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, tak pro ubytovatelé, kteří přijímají u sebe běžence z Ukrajiny. Prosíme budoucí dárce, aby se na tel. informovali, jaká pomoc je akutně potřebná. Č. tel.: + 420 725 409 100.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Přihláška ZDE.