Sbírka potravin

Vyhlašujeme průběžnou sbírku potravin a hygienických potřeb. Sběrné místo je v kostele Nejsv. Trojice pod kůrem. Sbírka je určená rodinám z Ukrajiny. Sbírka bude průběžně předávaná do komunitního centra Farní charity na Zálabí. Prosíme o trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Co je aktuálně nejvíce potřeba zjistíte na stránce https://kolin.charita.cz/.