Setkání služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce

Místní společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce

se v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně setká v pátek 1. 4. v 9:45 h. ke společné modlitbě za biskupy a kněze a následně ke krátké formaci.

Všichni jste srdečně zváni.

SLUŽEBNÍCI JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÉHO SRDCE (SJVS) Dílo SJVS vzniklo v roce 2008 v návaznosti na celoživotní touhu voršilky Stanislavy Ernstové (1891-1968) založit společenství duší, jejichž posláním by byla služba kněžím v modlitbě a oběti za ně. Proces blahořečení Matky Stanislavy byl zahájen. Ještě za
svého života vyslovila prorocké poselství o společenství, které po její smrti vznikne, a o knězi, který bude duchovním otcem tohoto společenství. Tímto knězem se stal otec Tomáš Špidlík (1919-2010), pod jehož záštitou dýchá společenství Služebníků těmi nosnými pilíři duchovního života, které staví na osvědčené ignaciánské spiritualitě:

 1. úcta k Božskému Srdci;
  2. přinášení skryté oběti vlastního srdce (za kněze);
 2. vkládání svého života do Ježíšova Velekněžství.
  Převážnou většinu společenství tvoří laici a vůbec všichni ti, kdo
  v podmínkách světa žijí vnitřní zasvěcení, vycházející ze křtu
  a povolání k všeobecnému kněžství v církvi. Dalšími pilíři života Služebníků jsou
  světci Pio z Pietrelciny, papež Jan Pavel II. a mnoho dalších.

Všichni, kdo se chtějí stát Služebníky, jsou vítáni: ti, kdo zakusili ve svém srdci touhu
Srdce Ježíšova – modlit se a obětovat za kněze. Zvaní jsou doslova všichni: od dětí až
po lidi dříve narozené, zdravé i nemocné, naplněné, ale i hledající nebo životem
vyčerpané. Vnímáte-li v tichosti svého srdce poslání k této skryté službě, můžete se
obrátit na s. Kateřinu Klosovou (email: katerina.klara@seznam.cz)