Změna programu

Z důvodu karantény nás kněží na faře se v neděli 30.1. nekonají mše svaté, v kolínských kostelích bude možné v obvychlých časech nedělních mší přijmout svaté přijímání.

Nebudou ani bohoslužby v pondělí a úterý. O případné další změně budeme informovat na stránce farnosti a na facebooku.

Výuka náboženství bude v pravidelném pořádku, případné změny oznámíme přímo rodičům.