Donátor praha.donator.cz

V předcházejících dvou letech jsme v kostelích čtyřikrát v roce slyšeli, že se koná sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Oč se tady jedná?
Po uskutečnění restitucí se církve v ČR se státem domluvili na náhradách za nevydaný majetek a také na tom, že příspěvky na mzdy duchovních od státu se budou postupně zmenšovat, až jednoho dne úplně skončí (rok 2029). Ten čas je už blízko. Proto začalo Arcibiskupství pražské v posledních letech vybízet jednotlivé členy farností, aby se spolupodíleli na těchto nákladech právě prostřednictvím sbírek do Fondu sv. Vojtěcha. Novinkou je to, že se vytvořila pro tento účel aplikace (praha.donator.cz), prostřednictvím které budou moci jednotliví farníci adresně přispívat jak na své kněze, tak třeba i na potřeby své farnosti, nebo církevních škol, charit apod. Vše tedy bude pod jednou střechou. Neznamená to, že by nemohli podporovat jednotlivé projekty své farnosti napřímo. Jde o to, že prostřednictvím donátora je možné sledovat celkové iniciativy a projekty církve. Z jakých zdrojů se tedy tvoří příspěvky neboli mzdy duchovních?
Prostředky na mzdy kněží zajišťuje Arcibiskupství pražské z darů donátorů fondu, z darů farností ze sbírek a hospodářské činnosti, z výsledku hospodářské činnosti Arcibiskupství a Skupiny AP, a do roku 2029 ještě i z každoročně klesajícího příspěvku státu na činnost.
Prostřednictvím fondu se dárci v Donátoru mohou podílet především na zajištění mezd pro kněze v pražské arcidiecézi. Aktuálně v ní působí 264 kněží, z toho 107 řeholních. Podle počtu dospělých farníků se vytvořila cílová částka pro každou farnost, kterou by měla farnost do fondu sv. Vojtěch přispět. Tato částka tvoří jen zlomek nákladů na mzdu duchovního. Jde samozřejmě o startující model, který se bude časem vyvíjet.
Jak to v praxi funguje?
Když si otevřete stránku praha.donator.cz, kliknete na žluté okénko Mzdová podpora kněží, otevřou se vám dvě možnosti: Otevřít jako donátor anebo Otevřít jako host. První možnost bude znamenat, že se jako donátor registrujete a můžete posílat pravidelné anebo jednorázové příspěvky. Registrace znamená, že se později nemusíte tolik proklikávat, pouze se přihlásíte a budete automaticky přiřazeni ke své farnosti. Druhá možnost znamená, že se neregistrujete, ale přispějete pravidelně anebo jednorázově. Když si vyberete možnost Otevřít jako host, vyskočí na vás dotaz, abyste vybrali farnost, pro kterou bude určen váš dar. Když si vyberete farnost (do okna vepíšete napr. Kolín) a označíte částku, může proběhnout platba. Zároveň vidíte v grafu, kolik se už oproti cílové částce pro danou farnost vybralo a kolik má vaše farnost dárců-donátorů. Potvrzení o daru se vám vygeneruje automaticky, když si tuto možnost označíte.
Je tam také sekce Farnosti, kde můžete v budoucnu podpořit svoji nebo jinou farnost. Farnosti si budou moci v této sekci vytvářet jednotlivé projekty. Tím, že je uvidí více lidí i mimo farnosti, je možné, že zajímavé projekty podpoří také lidé z jiných míst.
Samozřejmě má Donátor i širší význam, protože díky němu budete moci vnímat zajímavé projekty v celé arcidiecézi. Informační kampaň ohledně Donátora zahájíme sbírkou do fondu sv. Vojtěcha v neděli 14. dubna 2024. Pro Ty z vás, kteří neplánujete využívat elektronické nástroje, zůstane stále možnost jednou v roce přispět do sbírky na mzdovou podporu svých duchovních.
Děkuji za vaši pozornost a ochotu seznámit se s projektem Donátor.
Ján Halama SVD, farář

Více informací o Donátoru naleznete ZDE

Sbírka 14.4.2024 – výzva