Hlídání kostela u Božího hrobu

Prosíme o vaše přihlášení se na hlídání kostela: