Ohlášky – 1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 18. února do 25. února 2024

pondělí 19. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 20. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 21. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 22. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 23. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 24. 2.12:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 25. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 24. února – 15:00 Starý Kolín

Neděle 25. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze nebude  27.2.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 18. února  – 1. neděle postní. Odpoledne ve 14 hod. se pomodlíme pobožnost křížové cesty Na Vinici.

Čtvrtek 22. únoraSvátek Stolce svatého apoštola Petra.

Neděle 25. února  – 2. neděle postní. Vykonáme sbírku Haléř sv. Petra.

Pobožnost křížové cesty se obvykle modlíme v pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice. Účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme za obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. Otce) získat plnomocné odpustky. 23.2. se křížovou cestu modlí mládež, 8.3. děti, 15.3. otcové, 22.3. matky.

neděli 18. února se pomodlíme pobožnost křížové cesty na Vinici. Tentokrát bude začátek na Sendražické straně Vinice. K místu začátku křížové cesty se dostaneme cestou od Řepařské drážky, sraz je na druhém rozcestí. Dá se popojet i autobusem č. 1, vystoupit u hřbitova (Sendražice), zastávka Sendražice rozcestí.

Postní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 24. února. Povede ji otec Max Kašparů. Začátek obnovy je v 9:30 a zakončíme ji v 12:00 mši svatou u sv. Bartoloměje.

O víkendu 9.-10. března /sobota a neděle/ se koná příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství. Program přípravy se koná ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje a bude probíhat v sobotu od 9:30 do 17:00, v neděli od 14 do 17 hod. Přihlašování u p. faráře (tel.: 604 294 247)

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Děkujeme všem dárcům. V únorovém čísle farního časopisu Bartoloměj je článek o námi adoptovaných dětech.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Naše sbírka pod názvem Darujte tón na dokončení rekonstrukce varhan je ukončená. Děkujeme se srdce všem dárcům. Pokud se ještě někomu nedostalo potvrzení o daru, nebo jsme opomenuli zaslat certifikát o darované píšťale, ozvěte se prosím na faře. Děkujeme!

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Kapacita poutního domu je momentálně již naplněna.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.