Ohlášky – 1. neděle postní

Program farnosti

  1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 10. března do 17. března 2019

neděle 10. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 11. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 12. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 13. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 14. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 15. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 16. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 17. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest – středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Neděle 10. března 20191. neděle postní. Odpoledne v 14:00 hod. se pomodlíme pobožnost křížové cesty v přírodě Na Vinici.

Středa 13. března 2019 – výroční den zvolení papeže Františka.

Neděle 17. března 20192. neděle postní. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na energie.

Pobožnost křížové cesty v postní době. V postní době se budeme modlit pobožnost křížové cesty pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši sv. Výjimkou bude první postní neděle. Viz předešlý oznam.

Postní předsevzetí. Součástí postní doby je odříkání se, zvláště jídla. Tu dobu můžeme využít tvůrčím způsobem, když ušetřené prostředky věnujeme na dobrý cíl. K dispozici jsou postní kasičky, které si můžete vzít sebou a ke konci postní doby se rozhodnout na jaký cíl chcete ušetřené prostředky věnovat. Postní kasičky s určenými dary na konkrétní cíl můžete potom přinést na Velký Pátek do kostela.

Sobota 30. března 2019Postní duchovní obnova farnosti. Začátek v 9:30 v komunitním centru na faře. Součástí bude přednáška otce Matúše Kociana, faráře v Praze-Dejvicích, příležitost k svátosti smíření a mše svatá ve 12:00 hod.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

Výstava Tempus Fugit. V komunitním centru na faře je nainstalovaná výstava pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů. Srdečně zveme na prohlídku vždy v neděli po ranní mši.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.