Ohlášky – 11. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. června do 24. června 2018

neděle 17. 6. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 18. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 19. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 20. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 21. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 22. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 6. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

V neděli 24.6. nebude mše svatá ve Velkém Oseku, Velimi ani v Nové Vsi. Mše svatá v Pňově-Předhradí bude v 8:00 hod. V ostatních obcích podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže v pátek po skončení mše svaté v 19:00 hod.

Aktuality

Ve čtvrtek 21. června 2018 otec Georges odlétá na dovolenou do rodného Konga a vrátí se na konci srpna. Z toho důvodu bude už následující neděli redukován počet nedělních mši svatých. Otci Georgesovi přejeme šťastnou cestu a Bohem požehnaný čas setkání se svou rodinou, spolubratry a rodáky.

Čtvrtek 21. června 2018 – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Následující neděle 24. června 2018slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Koná se svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii v klášteře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.