Ohlášky – 12. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. června do 28. června 2020

neděle 21. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 22. 6.8:00 Nejsv. Trojice10:00 Sv. Bartoloměj – pohřební mše
11:30 Nejsv. Trojice
úterý 23. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 25. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 26. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 27. června 2020  15:00 Ovčáry, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 29. června 2020     8:00 Velim, 8:00 Velký Osek 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání ve středu od 17:30.

Katecheze pro dospělé – v úterý v 17:00.

Aktuality

Neděle 21. června 2020 – 12. neděle v mezidobí

Středa 24. června 2020 slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Neděle 28. června 2020 13. neděle v mezidobí. Koná se Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách.

Termín odevzdání příspěvků do farního časopisu Bartoloměj je úterý 23. června 2020.

Ministrantské setkání. V neděli 28. června 2020 se uskuteční poslední setkání ministrantů před prázdninami. Začátek je v 15:00 hod. ve Farním komunitním centru na Brandlově ul.

Svatoprokopská pouť se v tomto roce koná v rodišti sv. Prokopa v Chotouni. Poutní mše svatá kolínské farnosti bude v sobotu 4. července 2020 v 8:30 v kostele sv. Prokopa v Chotouni.

Prázdninové hlídání děti s programem. V dnech 10. – 14. srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Program je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8:30 do 15:30. Místo: Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici. Zajišťuje Alena Pavelová a Markéta Dvořáková. Cena programu pro jedno dítě je 900 Kč. Maximální počet dětí 12. Konatakt: pavelova.alena@gmail.com Více na plakátcích.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Doporučujeme, aby osoby starší 65 let nechodili prozatím na nedělní mši u sv. Víta na Zálabí, kde je omezený prostor pro zachování rozestupů, na mši se účastní větší počet dětí. Prosíme, aby pro nedělní bohoslužbu využili jiné kostely.