Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. července do 8. července 2018

neděle 1. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 2. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 3. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 4. 7. 8:30 Sázava – kostel sv. Prokopa
čtvrtek 5. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 10:00 Polepy-kaple
pátek 6. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 7. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 8. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Od neděle 1.7. 2018 je pořádek mší svatých v prázdninovém režimu.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý pátek po skončení mše svaté v 19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Úterý 3. července 2018 svátek sv. Tomáše, apoštola.

Středa 4. července 2018 je památka sv. Prokopa, opata. Kolínská farnost si vykoná pouť k svatému Prokopovi na Sázavu. Mše svatá je v 8:30 hod. v poutním chrámu sv. Prokopa na Sázavě. Nebude proto žádná bohoslužba v Kolíně.

Čtvrtek 5. července 2018slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy – doporučený svátek. V 10:00 se slaví mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Polepech.

Následující neděli 8. července 2018 je 14. neděle v mezidobí.Předpokládaný návrat bude mezi 15- 16 hodinou.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.

Časopis Bartoloměj. V kostelích je prázdninové číslo farního časopisu Bartoloměj. Najdete v něm prázdninový program bohoslužeb v naší farnosti.