Ohlášky – 13. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. června do 3. července 2022

pondělí 27. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice18:00 Nebovidy
čtvrtek 30. 6.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 1. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 7.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 2. července – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 3. července – 8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Velký Osek.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí,  středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 26. června 13. neděle v mezidobí.

Úterý 28. června – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Středa 29. června – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Neděle 3. července 14. neděle v mezidobí.

Sbírka na obnovu kostela Nejsv. Trojice – v neděli na slavnost Nejsv. Trojice se vybralo na tento účel 19.832 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V neděli 26. června zveme na odpolední setkání Farní charity Kolín v rámci aktivity Pomoc Ukrajině, které se uskuteční v neděli od 14 do 18 hodin na zahradě DKSŠ. Společně strávené odpoledne s občerstvením je poděkováním všem pracovníkům, dobrovolníkům i farníkům, kteří se do pomoci Ukrajině zapojili nebo se chtějí o projektu víc dozvědět. Na programu máme také hry pro děti a ochutnávku ukrajinských specialit.

V sobotu 2. června 2022 bude v katedrále sv. Víta v Praze při mši svaté Mons. Jan Graubner uveden do úřadu Pražského arcibiskupa. Mše svatá začíná v 10:00. V případě účasti je potřeba počítat s bezpečnostní kontrolou na Pražském hradě, proto je třeba přijet s předstihem.

Poutní mše Kolínské farnosti na svátek sv. Prokopa na Sázavě bude v pondělí 4. července 2022 v 8:30 hod. Zájemci o pěší putování mohou společně vyrazit vláčkem v 4:07 z nádraží v Kolíně, vystopit v Ledečku a potom putovat do svatoprokopské Sázavy.

Modlitby za mír na Ukrajině. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele na stránce farnosti: https://www.farnostkolin.cz/adorace-modlitby-za-pokoj-a-ukonceni-valky-na-ukrajine/ Využijme ten čas na osobní modlitbu, a zapojme se do řetězí modliteb za pokoj.

Sbírka potravin – vyhlašujeme průběžnou sbírku potravin a hygienických potřeb. Sběrné místo je v kostele Nejsv. Trojice pod kůrem. Sbírka bude průběžně předávaná do komunitního centra Farní charity na Zálabí. Prosíme o trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Sbírka je určená rodinám z Ukrajiny. Co je aktuálně nejvíce potřeba zjistíte na stránce https://kolin.charita.cz/.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Prosíme o zaplacení zálohy. Můžete ji odevzdat kněžím po mši svaté anebo v kanceláři fary. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Celostátní setkání mládeže se koná v Hradci Králové 9. – 14. srpna 2022. Přihlaste se zde.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Od 1.7. je v Kolíně prázdninový program bohoslužeb:

Pondělí8:00 Nejsv. Trojice
Úterý8:00 Nejsv. Trojice18:30 Sv. Bartoloměj
Středa8:00 Nejsv. Trojice
Čtvrtek8:00 Nejsv. Trojice
Pátek8:00 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
Sobota18:00 Nejsv. Trojice
Neděle8:00 Sv. Bartoloměj
9:30 Sv. Vít (Zálabí)
18:00 Nejsv. Trojice