Ohlášky – 14. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. července do 10. července 2022

pondělí 4. 7.8:30 Sázava__
úterý 5. 7.8:00 Nejsv. Trojice10:00 Polepy18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 7. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 8. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 7.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 9. července – 14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 10. července – 8:00 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 3. července 14. neděle v mezidobí.

Pondělí 4. července – památka sv. Prokopa, opata. Srdečně zveme na poutní mši Kolínské farnosti na Sázavě v 8:30. V Kolíně v tento den bohoslužby nejsou. Zájemci o pěší putování mohou společně vyrazit vláčkem v 4:07 z nádraží v Kolíně, vystopit v Ledečku a potom putovat do svatoprokopské Sázavy.

Úterý 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy – doporučený svátek

Neděle 10. července 15. neděle v mezidobí.

Sbírka potravin – vyhlašujeme průběžnou sbírku potravin a hygienických potřeb. Sběrné místo je v kostele Nejsv. Trojice pod kůrem. Sbírka bude průběžně předávaná do komunitního centra Farní charity na Zálabí. Prosíme o trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Sbírka je určená rodinám z Ukrajiny. Co je aktuálně nejvíce potřeba zjistíte na stránce https://kolin.charita.cz/.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Prosíme o zaplacení zálohy. Můžete ji odevzdat kněžím po mši svaté anebo v kanceláři fary. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Celostátní setkání mládeže se koná v Hradci Králové 9. – 14. srpna 2022. Přihlaste se zde.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

O prázdninách jsou bohoslužby v Kolíně v tomto pořádku:

Pondělí8:00 Nejsv. Trojice
Úterý8:00 Nejsv. Trojice18:30 Sv. Bartoloměj
Středa8:00 Nejsv. Trojice
Čtvrtek8:00 Nejsv. Trojice
Pátek8:00 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
Sobota18:00 Nejsv. Trojice
Neděle8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí)18:00 Nejsv. Trojice