Ohlášky – 14. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. července do 15. července 2018

neděle 8. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 9. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 10. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 11. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 12. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 13. 7. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 7. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 7. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Pořádek mší svatých v neděli je v prázdninovém režimu.

V sobotu 14. července 2018 je mše svatá v 14:30 v Zibohlavech, v 15:30 v  Lošanech a v 17:00 v Starém Kolíně.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Středa 11. července 2018 je svátek Benedikta, opata, patrona Evropy.

Následující neděli 15. července 2018 je 15. neděle v mezidobí.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.

Časopis Hlasy. V kostelích je spojené červencové a srpnové číslo misijního časopisu Hlasy.