Ohlášky – 19. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. srpna do 19. srpna 2018

neděle 12. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 13. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 14. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 15. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 16. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 17. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 11:00 Sv. Bartoloměj
neděle 19. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

V sobotu 18. srpna 2018 je mše svatá také v 11:00 u sv. Bartoloměje (svatba) a v 17:00 v Starém Kolíně. Pořádek mší svatých v neděli je v prázdninovém režimu.

V neděli 12.8. je mše svatá také v 8:00 v Pňově-Předhradí (pouť), 10:30 v Červených Pečkách a v 11:00 ve Veltrubech- Hradišťku (pouť).

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Dnes, v neděli 12. srpna 2018 se na Kmochově ostrově koná Charifest. Začátek v 17:00 hod. Přijďte podpořit naši Farní Charitu.

Úterý 14. srpna 2018 – památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Středa 15. srpna 2018slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek. Mše svatá je také večer v 18:00 u Nejsv. Trojice.

Následující neděli 19. srpna 2018 je 20. neděle v mezidobí.

Úklid v kostele sv. Bartoloměje před posvícením bude v pondělí 20. srpna 2018, začátek v 9:00 hod. Nebudeme uklízet v sobotu 18.8., jak bylo ohlášeno v časopisu Bartoloměj, protože v ten den je v kostele svatba.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.