Ohlášky – 19. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 7. srpna do 14. srpna 2022

pondělí 8. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 9. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 10. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 11. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 12. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 13. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 14. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 13. srpna – 14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 14. srpna – 8:00 Velim – pouť, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Velký Osek.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 7. srpna 19. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Pondělí 8. srpna – památka sv. Dominika, kněze.

Úterý 9. srpnasvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže panny a mučednice, patronky Evropy

Středa 10. srpna – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek 11. srpna – památka sv. Kláry, panny.

Neděle 14. srpna 20. neděle v mezidobí.

Charifest  –Dnes v neděli 7. srpna Vás město Kolín a Farní Charita Kolín na Charifest. Začátek je v 17 hod. na Kmochově ostrově. Vystpupí skupina Lážo Plážo, Kristína Dlouhá a Malina Brothers.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Celostátní setkání mládeže se koná v Hradci Králové 9. – 14. srpna 2022. Přihlaste se zde.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.