Ohlášky – 20. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. srpna do 26. srpna 2018

neděle 19. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 20. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
úterý 21. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 22. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 23. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 24. 8. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 25. 8. 8:00 Nejsv. Trojice
neděle 26. 8. 8:00 Sv. Bartoloměj 10:00 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice

V sobotu 25. srpna 2018 je mše svatá také v 15:00 v Ovčárech a v 17:00 v Starém Kolíně. Pořádek mší svatých v neděli je v prázdninovém režimu.

V neděli 26.8. je mše svatá také v 8:00 ve Velimi a v 11:00 v Býchorech (pouť).

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – půl hodiny před večerní mši svatou v pátek.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Příprava na biřmování mládeže je každý čtvrtek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Pondělí 20. srpna 2018 – památka sv. Bernarda, pata a učitele církve

Úterý 21. srpna 2018 – památka sv. Pia X., papeže

Středa 22. srpna 2018 – památka Panny Marie Královny

Pátek 24. srpna 2018svátek sv. Bartoloměje, apoštola /večerní mše u sv. Bartoloměje – slavnost/

Následující neděli 26. srpna 2018 slavíme v Kolíně POSVÍCENÍ. Slavnostní mše svatou v 10:00 hod. bude slavit Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup. Nebude mše svatá u sv. Víta na Zálabí.

Úklid v kostele sv. Bartoloměje před posvícením bude v pondělí 20. srpna 2018, začátek v 9:00 hod. Prosíme o přípravu posvícenského občerstvení, na které Vás srdečně zveme po mši svaté v neděli v komunitním centru.

Jáhenské svěcení. V sobotu 8. září 2018 bude v 10:00 hod. vysvěcen na jáhna náš farník František Čech. Srdečně zveme do katedrály svatého Víta v Praze. Pozvánka ZDE

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.