Ohlášky – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 20. srpna do 27. srpna 2023

pondělí 21. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 22. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 23. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 24. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 25. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 26. 8.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 27. 8.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 26. srpna –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 27. srpna – 8:00 Velim, 11:00 Býchory – poutní mše.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 20. srpna  – . 20. neděle v mezidobí.

Pondělí 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže.

Úterý 22. srpna – památka  Panny Marie Královny.

Čtvrtek 24. srpnasvátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše svatá bude v 18:00 v chrámu sv. Bartoloměje.

Neděle 27. srpna  – Posvícení v Kolíně. Vykonáme sbírku na obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Na posvícení bude hlavní mše svatá v 10:00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje. Bude ji celebrovat Mons. Zdeněk Wasserbauer, pražský pomocný biskup. Po mši svaté zveme na pohoštění do Farního komunitního centra na faře. Drobné pohoštění s sebou je vítáno.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením vykonáme v sobotu 26. srpna od 7:30 hod. Předem děkujeme za vaší pomoc.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Po primiční mší svaté o. Lukáše přibylo na faře několik nádobí a tácků. Vlastníci si je již mohou vyzvednout. Děkujeme.

V knihovně na faře jsou věci, které zbyly na farním táboře. Vlastníci se mohou o své přihlásit.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Nejbližší kurz bude 23. srpna (nebude 9.8.)

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.