Ohlášky – 21. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. srpna do 28. srpna 2022

pondělí 22. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 23. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
čtvrtek 25. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 26. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 8.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 27. srpna – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 21. srpna – 8:00 Velim, 11:00 Býchory – pouť.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 21. srpna 21. neděle v mezidobí.

Pondělí 22. srpna – památka Panny Marie Královny.

Středa 24. srpnasvátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Sobota 27. srpna – památka sv. Moniky.

Neděle 28. srpna Svatobartolomějské posvícení. Vykonáme sbírku na varhany v chrámu sv. Bartoloměje.

Ve středu 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Mše svatá bude také večer v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje.

V sobotu 27.8. bude u sv. Bartoloměje úklid před posvícením. Začátek je v 8:00 hod.

V neděli 28.8. slavíme Svatobartolomějské posvícení. Po slavnostní mši svaté v 10 hod. zveme na pohoštění do farního sálu a na farní zahradu. Cukroví od našich hospodyň je vítáno.

Výuka náboženství začne 12. září. Přihlašování dětí na náboženství a na první svaté přijímání naleznete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin, jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.