Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. září do 23. září 2018

neděle 16. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 17. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 18. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 20. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 21. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství začne v týdnu od 17. září 2018. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída, středa – 2-3 třída, čtvrtek – 4-5 třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a výš – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na biřmování mládeže je v pátek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Čtvrtek 20. září 2018 – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga druhů, mučedníků

Pátek 21. září 2018svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Následující neděli 23. září 2018 je 25. neděle v mezidobí.

Blíží se událost biřmování, přesněji v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Svátost biřmování udělí našim farníkům otec kardinál Dominik Duka. Prosíme biřmovance, aby nahlásili své biřmovací jméno (podle jména světce nebo světice). Pro dospělé kandidáty bude bezprostřední příprava na biřmování každé úterý v 17:30 hod.

Katecheze – příprava na křest. Dospělí, kteří mají zájem o katechezi (vyučování ve víře), zvláště ty, kteří uvažují o přijetí křtu, prosíme o nahlášení se do konce září. V říjnu začne pravidelná katecheze na přijetí svátostí. Katecheze je otevřená i pro ty pokřtěné, kteří chtějí prohloubit svoji víru.

Prohlídky kostelů v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

V neděli 16. září 2018 od 14:00 do 17:00 hod. budou pro veřejnost otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí. Prosíme dobrovolníky o nahlášení se na hlídání kostela Nejsv. Trojice.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství.