Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. září do 24. září 2023

pondělí 18. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 19. 9.9:30 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 20. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 21. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 22. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 23. září – 15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 17. září – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 17. září  – 24. neděle v mezidobí. Poutní slavnost vietnamských katolíků na svátek sv. Matouše, evangelisty bude dnes při mši svaté v 10:30 u sv. Bartoloměje.

Středa 20. září – památka Ondřeje Kim Tae-gona, kněže, Pavla Chond Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Sobota 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Neděle 24. září  – 25. neděle v mezidobí. Vykonáme svatováclavskou sbírku na církevní školství.

Přihlašování dětí na výuku náboženství a na první svaté přijímání je elektronicky na stránce farnosti www.farnostkolin.cz. Začátek výuky náboženství bude v týdnu od 18. září.

V pondělí 18. září 2023 se koná – Zasedání Farní pastorační rady. Začátek v 19:00 na faře. 

V úterý 19. září v 9:30 bude v chrámu sv. Bartoloměje mše svatá z příležitosti konání vikariátní konference kněží kolínského vikariátu.

V úterý večer 19. září bude v 18:30 mše svatá zádušní mše svatá za + Milana Staška, našeho bývalého varhaníka na Zálabí.

Ve středu 20. září od 18 hod. se koná ve farním komunitním centru čtení v rámci programu Noc literatury.

V sobotu 23. září se koná vernisáž výstavy obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA. Začátek je v 15:30 ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.