Ohlášky – 25. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 18. září do 25. září 2022

pondělí 19. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 20. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 21. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 22. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 23. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 24. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 25. 9.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 24. září – 15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 25. září – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé začne v úterý 27. září v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 18. září 25. neděle v mezidobí. Vietnamská katolická komunita bude slavit poutní mši (svátek sv. Matouše) v 11.30 u sv. Bartoloměje.

Úterý 20. září – památka Ondřeje Kima Tae-gona, něze a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Středa 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Pátek 23. září – památka sv. Pia z Pietrelčiny, kněze

Neděle 25. září 26. neděle v mezidobí. V 10 hod. slavíme biřmování u sv. Bartoloměje. Nebudou proto dopolední bohoslužby na vesnicích. Vykonáme sbírku do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Výuka náboženství začala 12. září. Přihlašování dětí na náboženství a na první svaté přijímání naleznete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Hanúska SVD bude v Bratislavě v sobotu 22. října 2022. Z důvodu nedostatečného počtu nahlášených zájemců do autobusu, nepojedeme autobusem, ale individuální dopravou.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).