Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. ledna do 28. ledna 2024

pondělí 22. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 23. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:00 Nová Ves_
čtvrtek 25. 1.8:00 Nejsv. TrojiceXXX_
pátek 26. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 28. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 27. ledna – 15:00 Starý Kolín

Neděle 28. ledna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 21. ledna  – 3. neděle v mezidobí (neděle Božího slova). Sbírka na biblický apoštolát formou složenek anebo platby QR kódem, více na nástěnkách.

Středa 24. ledna – památka sv. Františka Saleského.

Čtvrtek 25. ledna – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola, konec týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Pátek 26. ledna – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Neděle 28. ledna  – 4. neděle v mezidobí.

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Spolčená ekumenická bohoslužba křesťanských církví se bude konat ve středu 24. ledna v 18:00 v modlitebně Církvi Bratrské na Královské cestě (nedaleko Billy).

Ve středu 24.1. nebude polední mše sv. v Nejsv. Trojici, protože v 11 hod. bude zádušní mše v Nové vsi. Ve čtvrtek 25.1. nebude polední mše sv. v Nejsv. Trojici pro účast kněží na kněžském dni v Praze.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě farního plesu, také za vaši účast a jakoukoliv podporu plesu. Fotografie z plesu najdete na facebookové stránce farnosti.

Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne ve středu 7. února 2024 od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je od 16. prosince 2023 pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Díky naší pomoci mohou děti vystudovat a položit tak základ pro svoji budoucnost. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.