Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. ledna do 3. února 2019

neděle 27. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 28. 1. 8:00 Nejsv. Trojice XXX
úterý 29. 1. 8:00 Nejsv. Trojice XXX
středa 30. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 31. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 1. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. V pátek 1. února 2019 náboženství z důvodu půlročních prázdnin nebude.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře, první setkání 6. 2. 2018.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. V úterý 29.1.2019 katecheze nebude.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

V pondělí 28.1. a v úterý 29.1. budou jen ranní mše v 8:00 hod. Nebudou žádné další bohoslužby.

Čtvrtek 31. ledna 2019 – památka sv. Jana Boska, kněze.

Sobota 2. února 2019svátek Uvedení Páně do chrámuhromnice. Na ranní mši se žehnají svíce (hromničky). Kdo chce požehnat hromničky, ať si je přinese na ranní mši.

Neděle 3. února 20194. neděle v mezidobí

V pátek 1. února ve 14:00 hod. pořádá skautský institut v Kolíně přednášku na téma Etické otázky smrti a umírání. Přednášku vede Marek „Orko“ Vácha. Koná se v komunitním centru na faře.

Nová výstava Tempus Fugit. V pondělí 4. února 2019 v 17:00 hod. vás zveme do komunitního centra na faře na vernisáž nové výstavy pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů.

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.