Ohlášky – 3. neděle velikonoční

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 30. dubna do 7. května 2017

Dnes je neděle 30. dubna 20173. neděle velikonoční

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí 1.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 2.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 3.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 4.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 5.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 6.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 7.5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích: Bohouňovicesobota 6. května 2017 – 18:30 májová pobožnost a mše sv. u kaple Panny Marie.

Nedělní bohoslužby (včetně sobotních s nedělní platností) v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Úterý 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Středa 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

V pondělí, středu a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Následující neděle 7. května 20174. neděle velikonoční

 

Koncert Kolínské filharmonie se koná 3. května – v 19:00 hod.  v kostele sv. Bartoloměje (program česko-německého kulturního jara) Plakát

V pondělí 8. května 2017 si vykonáme pouť na Svatou Horu. Bližší informace na plakátcích. Přihlašování u p. Pavly Hukaufový – tel.: 774994688

Recitál Dagmar Peckové – koncert bude  v kostele sv. Bartoloměje v úterý 9. května 2017 v 19:00 hod.

Příprava snoubenců na svátost manželství bude o víkendu 13.-14. května 2017. Začátek v sobotu v 9:30 hod. a v neděli ve 14:00 hod. Podrobnější program na webové stránce farnosti.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře). Ve středu 3. května 2017 bude náboženství dětí a také příprava na první sv. přijímání výjimečně v klášteře. Důvodem je koncert v kostele sv. Bartoloměje.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247). Katecheze ve středu 3. a 10. května nebude.

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat 2x v měsíci v sobotu v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání vede otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr Anglické večery v květnu budou v sobotu 6. a 13. května 2017.

Společenství mládeže. Pozýváme mládež na setkání jednou za měsíc v sobotu v 19.00 hod na faře. Nejbližší setkání bude v sobotu 20. května 2017. Setkání povede otec Georges.

Farní den se bude konat v sobotu 27. května od 15 hod. u kaple sv. Jana Nepomuckého v Bořeticích. Program zakončíme mši sv. a májovou pobožností v 18:30 hod.

K dispozici je květnové číslo farního časopisu Bartoloměj.