Ohlášky – 6. neděle velikonoční

Program farnosti

  1. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 6. května do 13. května 2018

neděle 6. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 7. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 8. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 9. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 10. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 sv. Bartoloměj
pátek 11. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 12. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 13. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu. V sobotu 12.5. v 18:30 je májová pobožnost u kaple sv. Jana Nepomuckého v Bořeticích.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota. Májová pobožnost – po každé mši svaté v měsíci květen (v úterý večer před mši sv.).

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní. V dnech 1. a 8. května katecheze z důvodu svátečních dnů nebude.

Aktuality

Čtvrtek 10.května 2018slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Večerní mše svatá je u sv. Bartoloměje v 18:00 hod.

Sobota 12. května 2018 – svátek výročí posvěcení pražské katedrály.

Farní den pro naši farnost připravujeme na sobotu 12. května 2018 a bude se konat v Starém Kolíně. Začátek je v 10:00 v kostele sv. Ondřeje. Téma farního dne: kněžství. Katechezi povede otec Josef Nerad, farář v Pečkách. Srdečně zveme!

Následující neděle 13. května 2018 je 7. neděle velikonoční

Časopis Bartoloměj. K nabytí je květnové číslo farního časopisu Bartoloměj.

Hlasy. Květnové číslo misijního časopisu Hlasy z domova a misií je také k dispozici.

Biřmovánínahlašování. Prosíme o závazné nahlašování se na přijetí svátosti biřmování. K dispozici je přihláška. Prosíme o dodání také křestního listu, v případě, že jste byli křtění jinde než v kolínské farnosti. V případě nejasnosti se obraťte na faráře. Brzo oznámíme čas, kdy bude probíhat bezprostřední příprava na svátost biřmování.

Poděkování pomoc. Náš farník pan Bronislaw děkuje všem za ochotnou a rychlou pomoc při zařizování bytu.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.