Ohlášky – 6. neděle velikonoční

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 21. do 28. května 2017

Dnes je neděle 21. května 20176. neděle velikonoční

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí 22.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 23.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 24.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 25.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Pátek 26.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 27.5.  8:00 Nejsv. Trojice 14:00 Sv. Vít-Zálabí

xxx

Neděle 28.5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích:

Sobota 27. května 2017: Bořetice– 18:30 májová pobožnost a mše sv. u kaple Panny Marie – spojené s farním dnem. V sobotu odpoledne proto nebudou mše na vesnicích (kromě St. Kolína). Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

V sobotu 27. května se koná první sv. přijímání romských dětí. Mše sv. bude v kostele sv. Víta na Zálabí ve 14:00 hod.

Čtvrtek 25. května – slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Mše svaté jsou v 8:00, 11:30 a v 18:00 v kostele Nejsv. Trojice.

 

V pondělí, středa a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 28. května 20177. neděle velikonoční

 

Koncert. V pátek 26. května 2017 v 19:00 hod. pořádá Kruh přátel hudby v kostele sv. Bartoloměje koncert (Aleš Bárta – varhany, Petr Hlavatý – bas, Jan Valášek – klarinet, Daniel Wiesner – klavír).

 Farní den se bude konat v sobotu 27. května od 15 hod. u kaple sv. Jana Nepomuckého v Bořeticích. Program zakončíme mši sv. a májovou pobožností v 18:30 hod. Z toho důvodu nebude v sobotu 27. května 2017 večerní mše u Nejsv. Trojice. Hostem, který nás bude vést programem je náš farní vikář páter Marian Brudny SVD.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Přednáška Tomáše Zděchovského, poslance Evropského parlamentu, o Rizikách terorizmu v Evropě v kontextu uprchlické krize bude v komunitním centru na faře v pondělí 5. června 2017 v 17:45 hod.

Přihlašování a registrace na celostátní setkání mládeže. Pozýváme a povzbuzujeme mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, které se koná od 15. do 20. srpna 2017. Do konce května je možné zaregistrovat se za zvýhodněný poplatek:  olomouc2017.signaly.cz/registrace