Ohlášky – 7. neděle velikonoční

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 28. května do 4. června 2017

Dnes je neděle 28. května 20177. neděle velikonoční

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí 29.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 30.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 31.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 1.6. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
Pátek 2.6.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 3.6.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 4.6. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Úterý 30.5. – památka sv. Zdislavy

Středa 31.5. – svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek 1.6. – památka sv. Justina, mučedníka

Sobota 3.6. – památka Karla Lwangy a druhů, mučedníků

V pondělí, středa a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 4. června 2017Seslání Ducha Svatého

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře). První sv. přijímaní bude v neděli 11.6. 2017 v 9:30 v kostele sv. Víta na Zálabí.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Přednáška Tomáše Zděchovského, poslance Evropského parlamentu, o Rizikách terorizmu v Evropě v kontextu uprchlické krize bude v komunitním centru na faře v pondělí 5. června 2017 v 17:45 hod.

Přihlašování a registrace na celostátní setkání mládeže. Pozýváme a povzbuzujeme mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, které se koná od 15. do 20. srpna 2017. Do konce května je možné zaregistrovat se za zvýhodněný poplatek:  olomouc2017.signaly.cz/registrace

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat 2x v měsíci v sobotu v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. setkání bude 3.6. a 10.6. Setkání vede otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

 Společenství mládeže. Pozýváme mládež na setkání jednou za měsíc na faře. Nejbližší setkání bude v pátek 30. června 2017 v 19:00 hod. Setkání povede otec Georges.