Ohlášky – 8. neděle v mezidobí

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 26. února do 5. března 2017

Dnes je neděle 26. února 20178. neděle v mezidobí

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 27.2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 28.2.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 1.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Čtvrtek 2.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek  3.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 4.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 5.3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

 

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Středa 1. březnaPopeleční středa, začátek postního období – den přísného postu

Následující neděle 5. března 20171. neděle postní

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Ve čtvrtek 2.3.2017 v 17:45 pokračuje série přednášek pod názvem Budování pozitivních vztahů – Jak osvobodit svoji přítomnost od vlivu minulosti. Přednášky vede pater Ján Halama SVD. Nejbližší téma přednášky: emoce ve vztazích.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Je k dispozici nové číslo farního časopisu Bartoloměj a také březnové číslo Hlasy z domova a misií.

Od 1. března 2017  do naší farnosti nastupuje nový farní vikář otec Marian Brudny SVD. Otec Marian působil v r. 1993-95 na Valašsku v České republice a od r. 1995 až do léta 2016 na misii v Kongu. Pochází z polské Osvětimi a je členem misijního řádu Společnosti Božího Slova (veristi).