Ohlášky – 8. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. února do 6. března 2022

pondělí 28. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11.30 Nejsv. Trojice _ úterý 1. 3. 8:00 Nejsv. Trojice _ 18:30 Sv. Bartoloměj středa 2. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11.30 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice čtvrtek 3. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11.30 Nejsv. Trojice _ pátek 4. 3. 8:00 Nejsv. Trojice _ 18:00 Nejsv. Trojice sobota 5. 3. 8:00 Nejsv. Trojice _ 18:00 Nejsv. Trojice neděle 6. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. TrojiceSobota 5. března –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 6. března – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 27. února8. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je sbírkou na pomoc Ukrajině. Pomoc zabezpečuje Charita ČR.

Středa 2. březnaPopeleční středa, zahájení postní doby. Je to den přísného půstu, zdržujeme se masitého pokrmu a jednou do dne se můžeme najíst dosyta. Papež František také vyhlásil tento den za den modliteb a půstu za ukončení války na Ukrajině.

Neděle 6. března1. neděle postní. Odpoledne ve 14:00 se pomodlíme pobožnost křížové cesty Na Vinici. Srdečně zveme.

Modlitby za Ukrajinu. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Speciálně Vás zveme k společné modlitbě za ukončení války na Ukrajině v neděli 27.2. od 16 do 18 hod. do chrámu sv. Bartoloměje.

Pobožnosti Křížové cesty v postní době budou vždy v pátek v 17:15 v kostele Nejsv. Trojice vždy a v neděli v 17:30 u Nejsv. Trojice. Výjimkou je první postní neděle 6. března, kdy bude křížová cesta ve 14 Na Vinici.

Postní předsevzetí. Také v tomto roce se můžeme na slavení Velké noci připravit modlitbou a také postem, odřeknutím si něco z jídla a věnováním svých ušetřených prostředků potřebným podle vašich možností a přání. Můžete k tomu využit charitní postní kasičky, do kterých můžete průběžné odkládat ušetřené prostředky a na konec postní doby je přinést zde do chrámu. Na kasičky napište – na jaký cíl chcete věnovat prostředky. Možností a potřeb je v dnešní době dost.

Příprava na první svaté přijímání začne ve středu 2. března v 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Postní duchovní obnova farnosti. Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu v naší farnosti. Povede ji Mons. Michael Slavík, biskupský vikář pro pastoraci Arcibiskupství pražského. Duchovní obnova se koná v sobotu 12. března 2022 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. Začátek je v 9:30. Zakončení mší svatou ve 12 hod. u sv. Bartoloměje.

Příprava snoubenců na svátost manželství se koná o víkendu 2. a 3. dubna 2021. Začátek v sobotu 9:30 na faře.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely za rok 2021 máme pro Vás připravené. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Je připravené březnové číslo farního časopisu Bartoloměj.