Ohlášky – Květná neděle

Program farnosti

Květná neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. března do 1. dubna 2018

neděle 25. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 26. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 27. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 29. 3. 18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 30. 3. 14:00 Křížová cesta Sv. Bart. 15:00 Sv. Bartoloměj
sobota 31. 3. 9:00 Ranní modlitba 20:00 Sv. Bartoloměj
neděle 1. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle programu na Velikonoce.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Pobožnost křížové cesty v postní době se modlíme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. Na Velký pátek ve 14:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Mše svatá bude v úterý v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje až do konce postní doby. Katecheze v úterý 27. března nebude.

Aktuality

Děkujeme všem, kteří jste přišli na společný úklid v kostele sv. Bartoloměje jako i v dalších kostelích!

Čtvrtek 29. března 2018 – Zelený čtvrtek. Dopoledne v 9:30 je mše svatá svěcení olejů (missa chrismatis) v katedrále sv. Víta v Praze. Zveme Vás, abyste tento den podpořili své kněze účastí na mši v katedrále. Večerní mše je v 18:00 hod. u sv. Bartoloměje – slavení památky Večeře Páně. Po skončení bohoslužby je možné zůstat na bdění v Getsemani.

Pátek 30. března 2018 – Velký pátek. Obřady Umučení Páně slavíme u sv. Bartoloměje v 15:00 hod. Předtím ve 14:00 se pomodlíme Křížovou cestu a bude příležitost k přijetí svátosti smíření – svaté zpovědi. Po skončení obřadů je možné adorovat Krista v jeho hrobě až do 20:00 hod. Sbírka na Velký pátek je určená na Svatou zemi. Na Velký pátek zachováme půst od masa.

Prosíme o zapisovaní se na bdění ve čtvrtek a na adoraci u Božího hrobu v pátek a sobotu. Seznam je v sakristii.

Sobota 31. března 2018 – Bílá sobota. V sobotu zahajujeme program v kostel v 9:00 hod. Na úvod se budeme modlit ranní chvály a modlitbu se čtením. Potom budeme mít příležitost adorovat Krista uloženého v hrobě až do večerní liturgie. Slavení Velikonoční vigilie začíná ve 20:00 obřadem světla před kostelem. Prosíme, abyste si přinesli svíce, které budeme používat během bohoslužby. Po skončení Velikonoční vigilie Vás zveme na společnou recepci do komunitního centra, kde si můžeme zapřát k velikonočním svátkům osobnějším způsobem. Prosíme o přípravu malého občerstvení podle vašich možností.

Následující neděle 1. dubna 2018 je neděle Zmrtvýchvstání Páně

Farní Charita. Na Květnou neděli 25. března 2018 po ranní mši u sv. Bartoloměje bude Farní Charita nabízet Velikonoční dekorace – ruční práce našich seniorek v komunitním centru na faře.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Adopce na dálkupotvrzení o daru. Máme už připravené potvrzení o přijetí daru pro ty dárce, kteří ho požadovali. Vyzvednout si je mohou v sakristii u sv. Bartoloměje anebo na faře.

Oznam o exorcizmech. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka připomíná, že službu exorcizmu mohou vykonávat jen kněží pověření biskupem dané diecéze. Nikdo jiný toto oprávnění nemá. Kdo přesto vykonává nebo usiluje o vykonávání exorcizmu, nejedná v jednotě s církví. Z dlouhodobého hlediska tím může škodit sobě i věřícím, na kterých je exorcismus vykonáván.

V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.