Ohlášky – Květná neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. března do 31. března 2024

pondělí 25. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 26. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 28. 3.9:30 Praha-katedrálaXXX18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 29. 3._15:00 Sv. Bartoloměj_
sobota 30. 3.__19:00 Sv. Bartoloměj
neděle 31. 3.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Neděle 31. března – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Příprava na 1. svaté přijímání dětí je vždy ve středu od 17:30 na faře. Zváni jsou děti s rodiči.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 24. března  – Květná neděle. Začíná Svatý týden.

Čtvrtek 28. březnaZelený Čtvrtek. Slavení památky Večeře Páně.

Pátek 29. březnaVelký Pátek. Den přísného postu. Od 14 hod. se se spolčem pomodlíme pobožnost křížové cesty. Od 14 budou také kněží zpovídat. Obřady Velkého Pátku začínají v 15 hod. Kostel bude po obřadech otevřený k pokloně kříže a Božího hrobu do 20 hod. Prosíme o vaše přihlašování na hlídání kostela.

Sobota 30. března – Bílá Sobota. Ráno v 8:00 se pomodlíme ranní chvály a modlitbu se čtením. Kostel bude potom otevřený k uctění kříže a Božího hrobu až do obřadu Velikonoční vigilie, která začne v 19 hod. Prosíme o vaše přihlašování na hlídání kostela.

Neděle 31. března  – Neděle Zmrtvýchvstání Páně. V noci se mění zimní čas na letní.

Stabat Mater. Dnes na Květnou neděli zveme do kostela sv. Bartoloměje poslechnout si Stabat Mater. Interpreti: Miloslava Vítková, soprán, Jana Tuková, alt, Marie Poklopová, varhany.Začátek je v 16:30 hod.  Zpěv Stabat Mater bude spojený s meditacemi nad zastaveními křížové cesty. V klášterním kostele Nejsv. Trojice už proto večer křížová cesta nebude.

Úklid kostela sv. Bartoloměje bude v úterý 26. března od 8:45 hod.

Velikonoční vigilie. K slavení velikonoční vigilie si, prosím, přineste svíčky, budeme je potřebovat při obřadu světla a také na obnovení křestních slibů. Po velikonoční vigilii Vás zveme na společné pohoštění do farního sálu spolu s našimi novokřtěnými. Cukroví s sebou je vítáno.  

Od 10. března do 5. května 2024 je ve farním komunitním centru u sv. Bartoloměje ke zhlédnutí výstava fotografií Františka Stráníka pod názvem Vietnamská mše v chrámu sv. Bartoloměje. Obvykle můžete výstavu navštívit v neděli od 9 do 10 hod. Srdečně zveme!

Modlitby chvál. Spolčo mládeže Vás srdečně zve na Todos chvály v pátek 12. dubna 2024 od 19 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Od 18 hod. bude na stejném místě mše svatá.

Postní předsevzetí. V postní době jsme zváni k tomu, abychom se něčeho odřekli z lásky k trpícímu Pánu Ježíši. Může jít o odřeknutí se jídla, nebo jiných požitků a prožitků. V obou případech je dobré myslet na to, že odříkání není samoúčelné. S tím, čeho se odřekneme, se můžeme podělit. Jídlem s hladovými, ušetřený čas můžeme věnovat Bohu v modlitbě a také bližním, když s nimi mluvíme s ochotou naslouchat. V kostelích máme znovu postní charitní kasičky, které můžeme postupně naplňovat prostředky, které jsme si odřekli a na konci postní doby je můžete přinést zde do kostela. Prostředky věnujeme naší Farní charitě, která se věnuje službě potřebným.

Zájemci o hru na varhany se mohou přihlásit u paní učitelky Cermanové v Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně.

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Děkujeme všem dárcům. V únorovém čísle farního časopisu Bartoloměj je článek o námi adoptovaných dětech.

Kurz pro seniory – Jak používat tablet nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání tabletů, chytrých telefonů, počítačů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Noví zájemci jsou vítání! Je možné se domluvit předem.

Naše sbírka pod názvem Darujte tón na dokončení rekonstrukce varhan je ukončená. Děkujeme se srdce všem dárcům. Pokud se ještě někomu nedostalo potvrzení o daru, nebo jsme opomenuli zaslat certifikát o darované píšťale, ozvěte se prosím na faře. Děkujeme!

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Kapacita ubytování je již naplněna. Nově přihlášeni budou vedeni jako náhradníci.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Kapacita tábora se již naplnila!!!! Zálohu na tábor můžete přinést na faru, nebo mimo Kolín předat kněžím po mši svaté.