Ohlášky – Neděle Křtu Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 7. ledna do 14. ledna 2024

pondělí 8. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 9. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 10. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 11. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 12. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 13. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice En
neděle 14. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít, Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 13. ledna – 15:00 Starý Kolín

Neděle 14. ledna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 7. ledna  – Svátek Křtu Páně.

Neděle 14. ledna  – 2. neděle v mezidobí.

Kostel sv. Bartoloměje je o vánocích pro veřejnost otevřený – 25. 12., 26. 12., 30.12., 31. 12. 2023 a 1. 1., 6. 1. a 7. 1. 2024 vždy v době 14.00 – 17.00 hod. Prosíme o přihlašování na hlídání kostela na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Bohoslužby v anglickém jazyce. Pro početnou filipínskou komunitu pracující v Toyotě je od 16. prosince 2023 pravidelná bohoslužba v anglickém jazyce každou sobotu v 18:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. I v tomto roce pokračujeme v adopci na dálku jako farní společenství. Pokračujeme v adopci stejných dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí. Díky naší pomoci mohou děti vystudovat a položit tak základ pro svoji budoucnost. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Tříkrálová sbírkaod 1. do 14. ledna probíhá i v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Její výtěžek podpoří centrum Kohoutek provozovaný Farní charitou Kolín, který slouží výdeji potravinové pomoci, oblečení, praní pro rodiny a jednotlivce v hmotné nouzi. Kasička Tříkrálové sbírky bude vystavena také v kostele sv. Bartoloměje.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples 2024. Milí farníci, připravujeme farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024. Lístky na ples jsou již připraveny na obvyklých místech: Fara, Vinotéka u Tomšů a Zlatnictví Jan Hora.

Zimní farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 26. 2. – 2. 3. 2024 organizuje naše farnost „sportovně-duchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách. Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.